Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony  
Stanowisko
Asystent EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2021-09-07  
Data wygaśnięcia
2021-12-31  
Tagi
DWUP  
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE  
Powiat
wałbrzyski  
Gmina
Wałbrzych
Miasto
Wałbrzych  
Ulica
ul. Ogrodowa  
Numer budynku
5B  

1.     Realizowanie zadań wskazanych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczących międzynarodowego pośrednictwa pracy we współpracy z europejską, wojewódzką i powiatową kadrą EURES.

2.     Informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy o możliwościach zatrudnienia, warunkach życia i pracy oraz sytuacji
na rynkach pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów UE/EOG.

3.     Informowanie pracodawców krajowych o możliwościach zatrudnienia bezrobotnych lub poszukujących pracy z państw UE/EOG.

4.     Prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy dla pracodawców krajowych zainteresowanych rekrutacją bezrobotnych lub poszukujących pracy z państw UE/EOG.

5.     Upowszechnianie i realizacja zagranicznej oferty pracy zawierającej dane umożliwiające identyfikację pracodawcy z państwa UE/EOG lub nie zawierającej takich danych oraz prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy dla pracodawców
z państw UE/EOG zainteresowanych rekrutacją kandydatów do pracy będących obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej.

6.     Informowanie bezrobotnych lub poszukujących pracy z kraju o możliwościach zatrudnienia w państwach UE/EOG, w szczególności:

a.        stosowanych metodach i miejscach upowszechniania zagranicznych ofert pracy EURES oraz o innych możliwościach poszukiwania zatrudnienia w państwach UE/EOG, w tym za pośrednictwem stron internetowych sieci EURES;

b.        na temat aktualnie upowszechnianych przez wojewódzki urząd pracy zagranicznych ofertach pracy EURES,

c.        możliwości zarejestrowania życiorysu w odpowiednich bazach na Portalu EURES,

d.        strukturze sieci EURES i możliwościach współpracy z partnerami sieci EURES,

e.        właściwych instytucjach kompetentnych w zakresie realizacji pośrednictwa pracy i doradztwa dotyczącego praw i obowiązków obywateli UE/EOG w zakresie mobilności pracowniczej.

7.     Promowanie sieci EURES i działań realizowanych przez kadrę EURES.

8.     Prowadzenie korespondencji w zakresie powierzonych zadań, archiwizacja dokumentów.

9.     Uczestniczenie w działaniach realizowanych przez kadrę EURES DWUP lub wydarzeniach związanych z EURES realizowanych przez PUP lub inne WUP na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub wydarzeniach związanych z EURES na terenie państw UE/EOG, w tym na obszarze Partnerstwa Transgranicznego EURES –TriRegio.

10.  Prowadzenie spraw związanych z procedurą zamówień publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Dyrektora DWUP oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Wydział EURES.

11.  Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi DWUP przy realizacji zadań EURES.

12.  Udział w planowaniu, wnioskowaniu, realizacji oraz rozliczaniu działań i projektów realizowanych przez Wydział EURES.

13.  Gromadzenie danych i raportowanie w zakresie rodzajów i ilości zrealizowanych zadań, w tym z wykorzystaniem stosowanych systemów elektronicznych.

14.  Uczestnictwo w szkoleniach służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przydatnych w codziennej pracy.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się