Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony  
Rodzaj pracy
inne - pole do podania szukanego hasła  
Stanowisko
Starszy Referent  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2021-10-22  
Data wygaśnięcia
2021-12-31  
Tagi
DWUP,  
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE  
Powiat
wałbrzyski  
Gmina
Wałbrzych
Miasto
Wałbrzych  
Ulica
ul. Ogrodowa  
Numer budynku
5B  

1.          1.Wzywanie dłużników do zwrotu wypłaconych świadczeń oraz zgłaszanie wierzytelności Funduszu;

2.          Przygotowywanie dokumentacji i sporządzenie projektów powództw i wniosków egzekucyjnych;

3.          Przygotowywanie dokumentacji i sporządzanie projektów wniosków o:

a)     postępowanie spadkowe;

b)     wyjawienie majątku;

c)     nadanie klauzuli wykonalności;

4.          Monitorowanie terminów spłaty należności i innych czynności w procesie windykacji;

5.          Pozyskiwanie i gromadzenie dokumentów oraz informacji o dłużniku i stanie jego majątku, w szczególności poprzez:

a)     analizę akt rejestrowych i upadłościowych;

b)     prowadzenie wizji lokalnych;

c)     współpracę z komornikami i syndykami;

6.          Przesłanie dłużnikowi not odsetkowych za przeterminowane spłaty należności;

7.          Naliczanie odsetek i przekazanie dowodów księgowych do Wydziału Księgowości i Finansów;

8.          Przygotowywanie projektów wniosków o określenie warunków zwrotu lub umorzenie należności FGŚP;

9.          Rozliczanie spłat należności dokonanych przez dłużników FGŚP (opis wyciągów bankowych);

10.       Prowadzenie rejestrów/programów z zakresu realizowanych zadań;

11.       Opracowywanie informacji w zakresie realizowanych zadań;

12.        Archiwizacja dokumentów dotyczących zakończonych postępowań windykacyjnych;

13.       Wykonywanie innych czynności zgodnie z poleceniami przełożonego.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się