Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Tytuł ogłoszenia
Rozstrzygnięcie - inspektor ds. finansowo-księgowych  
Stanowisko
finanse-ksiegowość  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2022-02-28  
Data wygaśnięcia
2023-02-28  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
grodziski  
Gmina
Jaktorów
Miasto
Jaktorów  
Ulica
ul. Warszawska  
Numer budynku
33  

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na  ww. stanowisko  została  wybrana  kandydatura:

                                               Pani  Ewy Paduch

zamieszkałej -  Zabłotnia gm. Grodzisk Maz.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W zakresie wymagań dodatkowych wykazała się  dużą wiedzą z zakresu znajomości zagadnień i obowiązków  wymaganych przez pracodawcę.

 

 

Jaktorów, dnia 28.02.2022 r.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na  ww. stanowisko  została  wybrana  kandydatura:

                                               Pani  Ewy Paduch

zamieszkałej -  Zabłotnia gm. Grodzisk Maz.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W zakresie wymagań dodatkowych wykazała się  dużą wiedzą z zakresu znajomości zagadnień i obowiązków  wymaganych przez pracodawcę.

 

 

Jaktorów, dnia 28.02.2022 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..