Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Tytuł ogłoszenia
WH/07/2021  
Forma zatrudnienia
inne  
Rodzaj pracy
badania i rozwój  
Stanowisko
Doktorant  
E-mail
rekrutacja@cft.edu.pl  
Telefon
+48 22 847 09 20  
Fax
+48 22 843 13 69  
Data składania
2021-06-06  
Data wygaśnięcia
2030-01-01  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Mokotów
Miasto
Warszawa  
Ulica
Aleja Lotników  
Numer budynku
32/46  

Konkurs na stanowisko doktoranta w Grupie Kosmologii Obliczeniowej

Projekt 5.3. Wielkoskalowe kosmiczne pola gęstości i prędkości jako próbniki
kosmologiczne

Promotor: dr hab. Wojciech Hellwing / dr hab. Maciej Bilicki
Instytut: Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Jednostka organizacyjna: Grupa Kosmologii Obliczeniowej
WWW: https://whellwing.weebly.com/
Opis:
Testowanie ogólnej teorii względności (OTW) i weryfikacja jej poprawności na dużych skalach
to jedne z głównych celów astronomii pozagalaktycznej XXI wieku. Jest to bardzo pilna kwestia,
ponieważ OTW została rygorystycznie sprawdzona tylko w Układzie Słonecznym i w
mniejszych skalach. Obecnie, używając teorii Einsteina do opisu całego obserwowalnego
Wszechświata, dokonujemy ekstrapolacji o 15 rzędów wielkości. Dlatego w ostatniej dekadzie
wysiłki zmierzające do dostarczenia precyzyjnych kosmologicznych testów OTW znacznie się
zintensyfikowały. W trakcie realizacji tego projektu doktorant/ka zdobędzie nowe niezbędne
umiejętności i wiedzę naukową. Głównym zadaniem tej osoby będzie przeprowadzanie obróbki
oraz udział w analizie symulacji numerycznych w kontekście poszukiwania sygnału
kosmologicznego. Praca doktorska w naszym projekcie może skupiać się na części numeryczno-
symulacyjnej lub na analizie danych, w obu przypadkach w kontekście nowych rygorystycznych
testów OTW wskalach kosmologicznych. Nasz zespół wspiera akcje afirmacyjną i ceni sobie
równość szans, godność ludzką i różnorodność, dlatego kobiety i mniejszości są szczególnie
zachęcane do aplikowania.

Cel projektu: Oferujemy pracę w Grupie Kosmologii Obliczeniowej,
w której będziemy testować i wdrażać nowatorskie podejście polegające na wykorzystaniu
statystyk niskiego rzędu prędkości galaktyk i ich grupowania się do testowania OTW i
poszukiwania sygnatur Ciemnej Energii w skalach międzygalaktycznych.

Wymagania:
-Poszukujemy zmotywowanego studenta/ki. Idealnym kandydatem będzie osoba z dobrym
wykształceniem w dziedzinie fizyki teoretycznej i/lub nauk obliczeniowych, posiadająca
odpowiedni tytuł magistra fizyki, astronomii lub nauk komputerowych,

-Wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
-Dodatkowym atutem będzie udokumentowane zaangażowanie w poprzedni projekt badawczy,
-Niezbędne są dobre umiejętności w zakresie analizy danych numerycznych i programowania.

Dokumenty należy składać drogą elektroniczną przez system rekrutacyjny na stronie
www.warsaw4phd.eu.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..