Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
inne  
Rodzaj pracy
badania i rozwój  
Stanowisko
Doktorant  
E-mail
rekrutacja@cft.edu.pl  
Telefon
+48 22 847 09 20  
Fax
+48 22 843 13 69  
Data składania
2021-06-06  
Data wygaśnięcia
2030-01-01  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Mokotów
Miasto
Warszawa  
Ulica
Aleja Lotników  
Numer budynku
32/46  

Konkurs na stanowisko doktoranta w grupie dr. hab. Macieja Bilickiego

Projekt 5.1. PACIS: Precyzja i dokładność dla kosmologicznych przeglądów fotometrycznych
Promotor: dr hab. Maciej Bilicki
Instytut: Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Jednostka organizacyjna: Grupa Kosmologii Obliczeniowej
WWW: https://www.cft.edu.pl/

Opis projektu: Pomiary kosmologiczne oparte o przeglądy galaktyk nowej ery pozwolą na
rygorystyczne przetestowanie standardowego modelu Wszechświata, zdominowanego przez
tajemniczą ciemną materię i ciemną energię. Jedną z najbardziej obiecujących dróg do osiągnięcia
tego celu jest dokładna analiza różnych fizycznych aspektów rozkładu materii w największych
skalach kosmicznych. Rozkład ten badamy obserwacyjnie dzięki kosmicznym „latarniom” -
galaktykom, i konieczne są nowe, lepsze podejścia do ich efektywnego katalogowania i szacowania
ich odległości (poprzez przesunięcie ku czerwieni). Celem projektu jest zastosowanie najnowszych
danych fotometrycznych i skonstruowanie najnowocześniejszych katalogów galaktyk z
wiarygodnymi oszacowaniami przesunięć ku czerwieni, które to katalogi będą wykorzystane do
precyzyjnych i dokładnych testów kosmologicznych w oparciu o soczewkowanie grawitacyjne i
grupowanie się galaktyk. W tym celu opracujemy metodologię korzystającą z najnowszych
osiągnięć w dziedzinie uczenia maszynowego i wnioskowania bayesowskiego. Wyniki zastosujemy
następnie do nowoczesnych danych fotometrycznych, aby uzyskać nowe, ulepszone katalogi
galaktyk. Zaczniemy od niedawno zakończonego przeglądu Kilo-Degree Survey i wykorzystamy go
jako kamień milowy w kierunku przeglądu nowej generacji, Legacy Survey of Space and Time. Po
starannej walidacji, nowe zbiory galaktyk uzyskane z tych głębokich szerokokątnych przeglądów
zostaną wykorzystane do badań kosmologicznych.
Cel projektu: Będziemy pracować z kosmologicznymi przeglądami fotometrycznymi i zastosujemy
najnowocześniejsze techniki komputerowe, takie jak uczenie maszynowe, w tym uczenie głębokie,
aby uzyskać kompletne i czyste próbki galaktyk z precyzyjnymi i dokładnymi fotometrycznymi
przesunięciami ku czerwieni. Odpowiednie przygotowanie uzyskanych danych pozwoli na
wykorzystanie ich do analiz kosmologicznych w zespołach KiDS i LSST, w szczególności z
wykorzystaniem słabego soczewkowania i grupowania galaktyk.

Wymagania:
-Tytuł magistra lub równoważny w dziedzinie nauk fizycznych lub obliczeniowych,
-Udokumentowane doświadczenie z (astro)fizycznymi dużymi danymi i/lub uczeniem
maszynowym w kontekście (astro)fizycznym będzie dodatkowym atutem.
-Zainteresowanie tematem i motywacja do badań naukowych.
-Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie wystarczającym do komunikacji.

Dokumenty należy składać drogą elektroniczną przez system rekrutacyjny na stronie
www.warsaw4phd.eu.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się