Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Tytuł ogłoszenia
Nabór na stanowisko: Kierownik Biura Sprzedaży Biletów  
Stanowisko
Kierownik Biura Sprzedaży Biletów  
E-mail
sekretariat.jaracza@teatr.olsztyn.pl  
Telefon
(89) 527 59 58  
Fax
 
Data składania
2022-01-26  
Data wygaśnięcia
2022-01-30  
Tagi
 
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE  
Powiat
Olsztyn  
Gmina
Olsztyn
Miasto
Olsztyn  
Ulica
ul. 1 Maja  
Numer budynku
4  

Dyrektor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko Kierownik Biura Sprzedaży Biletów w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

 

I.        Wymagania:

1.     Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1668),

2.     Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 862),

3.     Znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego w stopniu komunikatywnym,

4.     Umiejętność ustalania priorytetów i zdolność analitycznego myślenia,

5.     Umiejętność planowania i organizacji pracy, doświadczenie w zarządzaniu zespołem,

6.     Kreatywność,

7.     Umiejętność obsługi komputera /Windows, MS Office, Internet etc./.

 

II.        Wymagania dodatkowe:

1.     Umiejętności obsługi programów rezerwacji i sprzedaży biletów,

2.     Znajomość problematyki funkcjonowania instytucji kultury.

 

Wymagane dokumenty należy składać:

a.      w siedzibie Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4,

b.     pocztą na adres: Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn,

c.      mailowo na adres: sekretariat.jaracza@teatr.olsztyn.pl

w terminie do dnia 26 stycznia 2022 r. (liczy się data wpływu).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..