Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Tytuł ogłoszenia
RA/10/2022  
Forma zatrudnienia
inne  
Rodzaj pracy
badania i rozwój  
Stanowisko
Stypendysta  
E-mail
rekrutacja@cft.edu.pl  
Telefon
+48 22 847 09 20  
Fax
+48 22 843 13 69  
Data składania
2022-05-06  
Data wygaśnięcia
2030-01-01  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Mokotów
Miasto
Warszawa  
Ulica
Aleja Lotników  
Numer budynku
32/46  

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN zaprasza do składania aplikacji na stanowisko studenta-stypendysty w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, finansowane w ramach projektu SONATA BIS pt. "Charakteryzacja i certyfikacja zasobów kwantowych" (2019/34/E/ST2/00369). Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Remigiusz Augusiak (prof. CFT PAN), http://raugusiak.weebly.com/).
Poszukujemy utalentowanych studentów studiów II-go stopnia (czwarty lub piąty rok) na kierunku fizyka z dobrą znajomością mechaniki kwantowej. Dobra znajomość metod matematycznych fizyki oraz/lub metod numerycznych będzie mile widziana. Tematyka naukowa projektu to rozumiana szeroko weryfikacja i certyfikacja zasobów kwantowych.
Stypendium: 1500 PLN/miesiąc
Długość trwania: 12 miesięcy

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys naukowy uwzględniający dotychczasowy przebieg studiów oraz ewentualne osiągnięcia naukowe (publikacje, udział w projektach badawczych, konferencje, itd.).
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury rekrutacyjnej (załączona poniżej).
3. Ewentualny list rekomendacyjny.

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres rekrutacja@cft.edu.pl do dnia 6 czerwca 2022 z obowiązkową zgodą na przetwarzanie danych osobowych (zgoda załączona poniżej).
W tytule e-maila proszę dodać numer referencyjny: RA/10/2022.
Zwycięzca konkursu zostanie wybrany do 13 czerwca 2022. Wnioski zostaną ocenione zgodnie z wytycznymi NCN:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf
O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Warunkiem otrzymywania stypendium jest sumienne prowadzenie pracy badawczej zgodnie z wytycznymi kierownika projektu.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..