Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
inne  
Stanowisko
stażysta w służbie przygotowawczej  
E-mail
pok.tczew@straz.gda.pl  
Telefon
58 530 40 65  
Fax
58 530 40 90  
Data składania
2018-10-04  
Data wygaśnięcia
2018-12-31  
Tagi
strażak, praca, system zmianowy  
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
tczewski  
Gmina
Tczew
Miasto
Tczew  
Ulica
ul. Lecha  
Numer budynku
11  

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie ogłasza nabór dla kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej w zawodzie strażak w służbie przygotowawczej na stanowisko stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Tczewie w zmianowym rozkładzie czasu służby oraz w codziennym rozkładzie czasu służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie.

 1. INFORMACJE WSTĘPNE
 2. Przyjęcie kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej poprzedza postępowanie kwalifikacyjne, które zarządza i prowadzi kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz określenie jego kwalifikacji, kompetencji, predyspozycji i przydatności do pełnienia tej służby.
 3. Nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest otwarty i konkurencyjny.
 4. Nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczyna się z chwilą publikacji ogłoszenia o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 5. Rekrutację przeprowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta  Powiatowego PSP w Tczewie.
 6. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

 

Liczba etatów, na które prowadzony jest nabór

1

Stanowisko

stażysta w służbie przygotowawczej

Stanowisko docelowe

starszy ratownik-kierowca

System pełnienia służby

zmianowy 24/48

Miejsce pełnienia służby

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Tczewie, ul. Lecha 11, 83-110 Tczew

Główne obowiązki na stanowiskach, na które prowadzony jest nabór:

 1. Bezpośredni udział w prowadzeniu akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń w ramach określonych obowiązków służbowych.
 2. Utrzymywanie powierzonego sprzętu, odzieży osobistej i mienia w czystości oraz pełnej sprawności technicznej.
 3. Pełna znajomość danych taktyczno-technicznych sprzętu oraz środków będących na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.
 4. Aktywne uczestnictwo w szkoleniach i ćwiczeniach.
 5. Pełnienie wyznaczonych funkcji w ramach służb wewnętrznych.
 6. Przestrzeganie zasad bhp.
 7. Poddawanie się okresowym badaniom lekarskim i specjalistycznym.
 8. Wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez przełożonego.

Dodatkowe informacje:Strażak może być wyznaczony do prowadzenia pojazdów pożarniczych. W czasie realizacji obowiązków służbowych strażak może przebywać w warunkach zagrożenia życia i zdrowia. Strażak delegowany będzie na przeszkolenie składające się z III bloków:

I    2 m-ce w systemie skoszarowanym,

II   praktyka zawodowa w macierzystej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej,

III  2 m-ce w systemie skoszarowanym.

 

Szczegółowa treść ogłoszenia i wymagania znajdują się w załącznikach

 

 

WYNIKI:

 • 05.10.2018 - dodano wynik pierwszego etapu (do pobrania w załącznikach)
 • 11.10.2018 - dodano wynik drugiego etapu (do pobrania w załącznikach)
 • 12.10.2018 - dodano wynik trzeciego etapu i informację dla kandydatów zakwalifikowanych do czwartego etapu ( do pobrania w załącznikach)
 • 17.10.2018 - dodano wynik czwartego etapu wraz z informacją dla kandydatów zakwalifikowanych do piątego etapu ( do pobrania w załącznikach)
 • 19.10.2018 - dodano wynik piątego etapu

Załączniki

  Ogłoszenie o naborze 7,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik nr 2 19,73 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik nr 3 19,66 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik nr 1 20,71 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik nr 4 19,9 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wynik I etapu 632,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wynik II etapu 488,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wynik III etapu 232,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja dla kand...h do IV etapu 203,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wynik IV etapu 462,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wynik V etapu 347,79 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się