Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
PODINSPEKTOR W ZESPOLE RODZINNYM  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2021-10-22  
Data wygaśnięcia
2021-11-22  
Tagi
 
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE  
Powiat
jaworski  
Gmina
Jawor
Miasto
Jawor  
Ulica
ul. Legnicka  
Numer budynku
12  

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
PODINSPEKTOR W ZESPOLE RODZINNYM

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać do dnia 22 października 2021 do godz.10:00 osobiście w Ośrodku w Jaworze przy ul. Legnickiej 12 lub za pośrednictwem poczty (terminem wiążącym jest data wpływu do Ośrodka) na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 59-400 Jawor, ul. Legnicka 12, z dopiskiem : Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Zespole Rodzinnym

 

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor w zespole rodzinnym
w MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w JAWORZE

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się