Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Tytuł ogłoszenia
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO  
Rodzaj pracy
inne - pole do podania szukanego hasła  
Stanowisko
ratownik wodny  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2023-05-01  
Data wygaśnięcia
2023-05-01  
Tagi
 
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
mielecki  
Gmina
Mielec
Miasto
Mielec  
Ulica
ul. Solskiego  
Numer budynku
1  

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu ul. Solskiego 1 ogłasza otwarty           i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko – Ratownik wodny

 

1. Stanowisko pracy:                                  Ratownik wodny

2. Wymagania wobec kandydata:

a) kurs KPP,

b) kurs ratownika wodnego,

c) dodatkowe uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym (np. sternik, żeglarz, płetwonurek, instruktor pływania) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych                             i Administracji z dnia 23 września 2021 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym,

 

d) przynależność do podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego (WOPR).

 

3. Zakres zadań na stanowisku:

a) kompleksowe zabezpieczenie ratownicze,

 

b) zapewnianie bezpieczeństwa osób przebywających na basenie stosownie do obowiązujących przepisów prawa,

 

c) obowiązkowe udzielanie pierwszej przedlekarskiej pomocy potrzebującym,

d) przestrzeganie przepisów BHP i regulaminów obowiązujących na terenie pływalni.

 

4. Warunki pracy:

a) wymiar czasu pracy: pełny etat,

b) praca zmianowa,

c) miejsce pracy: Mielec.

5. Informacja o wskaźniku zatrudniania osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOSiR, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

a) życiorys lub CV,

b) kserokopie świadectw pracy, dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy dostarczyć pod adres  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu,     ul. Solskiego 1, 39-300 Mielec.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego oraz adresu email.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.



Zapoznałem się..