Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Starszy referent/ Starsza referentka ds. komunikacji  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2021-10-18  
Data wygaśnięcia
2021-10-18  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Śródmieście
Miasto
Warszawa  
Ulica
Rynek Starego Miasta  
Numer budynku
28  

Jeśli lubisz wyzwania, jesteś dobrze zorganizowany/na, chcesz się rozwijać, a zarazem interesujesz się światem kultury, to szukamy właśnie Ciebie!

Dział: Zespół Komunikacji

Nr ref.: SR_DZKO/2021

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie rekomendacji dotyczących nakładów i sposobu dotarcia materiałów promocyjnych i informacyjnych do określonych grup docelowych
 • pomoc w organizacji wydarzeń o charakterze promocyjnym organizowanych przez Muzeum
 • pomoc w wyszukiwaniu nowych rozwiązań ATL i BTL i ich realizacja
 • przygotowywanie procedur administracyjnych związanych z realizowanymi działaniami w oparciu o prawo zamówień publicznych
 • nadzór nad produkcją materiałów promocyjnych i informacyjnych (drukowanych oraz internetowych)
 • organizacja nagrań video i dokumentacji fotograficznej o charakterze promocyjnym
 • współpraca z podwykonawcami, sporządzanie umów i koordynowanie ich realizacji oraz rozliczenie współpracy
 • przygotowywanie oraz archiwizowanie dokumentacji i materiałów promocyjnych związanych z realizowanymi projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych

Nasze wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie
 • umiejętność obsługi komputera: MS Office, Pakiet Adobe
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Ucieszymy się jeśli:

 • kształciłeś/kształciłaś się na kierunkach związanych z podstawową działalnością Muzeum
 • posiadasz doświadczenie w zakresie planowania działań promocyjnych, kampanii outdoor ATL i BTL
 • jesteś kreatywny/kreatywna
 • nie boisz się wielozadaniowości, umiesz pracować presją czasu,  i jesteś rzetelny/rzetelna

Co oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta
 • możliwość rozwoju zawodowego

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

 • CV* z numerem referencyjnym (nr ref. SR_DZKO/2021) oraz zawierające poniższą klauzulę:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Aplikacje prosimy składać pod adresem:               Muzeum Warszawy, Dział Kadr

                                                                              Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa

lub mailowo:                                                               kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji: 18.10.2021. r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Czekamy na Twoją aplikację!

Załączniki

  SR_DZKO 2021.doc 87 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się