Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2021-11-03  
Data wygaśnięcia
2021-11-03  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Śródmieście
Miasto
Warszawa  
Ulica
Rynek Starego Miasta  
Numer budynku
28  

Zakres obowiązków:

 1. Planowanie działalności administracyjno-technicznego obszaru funkcjonowania Muzeum w ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Muzeum
 2. Nadzór nad:
  • bezpieczeństwem Muzeum,
  • przygotowaniem procesów inwestycyjnych, ich zarządzaniem i realizacją,
  • realizacją zadań związanych z utrzymaniem technicznym obiektów muzealnych, w tym w okresie objętym gwarancją i rękojmią,
  • bieżącą obsługą administracyjną i prawną,
  • obsługą informatyczną Muzeum,
 3. Zatwierdzanie dokumentów finansowych i księgowych do wysokości planu budżetowego na działania związane z zarządzaniem operacyjnym Muzeum oraz prowadzeniem procesów inwestycyjnych oraz udzielonych upoważnień,
 4. Udział w opracowaniu wszystkich polityk przygotowywanych w Muzeum Warszawy

 

Nasze wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe specjalistyczne
 • min. 5 lat stażu pracy, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
 • umiejętność zarządzania zespołem oraz współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podległym pracownikom
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

 • znajomość innego języka obcego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność opracowania i wdrażania strategii i planów rozwoju Muzeum
 • doświadczenie zawodowe w instytucji publicznejrzetelność, dokładność, szybkość w działaniu, skuteczność, skrupulatność, umiejętności analityczne, odporność na stres, asertywność, odpowiedzialność

Co oferujemy:

 • nawiązanie stosunku pracy na podstawie Powołania
 • przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta
 • niezbędne narzędzia do pracy
 • pracę w prężnie działającej instytucji kultury
 • motywującą atmosferę i dużą samodzielność w pracy
 • codzienny kontakt z fascynującymi obiektami prezentowanymi na wystawie stałych i wystawach czasowych

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

 • list motywacyjny oraz CV* z numerem referencyjnym (nr ref. ZA_DZDA/2021) zawierające poniższą klauzulę:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:               Muzeum Warszawy, Dział Kadr

                                                                              Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa

lub mailowo:         kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji: 03.11.2021. r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się