Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa zlecenia  
Stanowisko
Koordynator/koordynatorka otwartej przestrzeni Młynów  
E-mail
rekrutacja@mlynyrothera.pl  
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2021-10-24  
Data wygaśnięcia
2021-10-24  
Tagi
 
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE  
Powiat
Bydgoszcz  
Gmina
Bydgoszcz
Miasto
Bydgoszcz  
Ulica
ul. Mennica  
Numer budynku
10  

Jednym z naszych pomysłów na Młyny jest urządzenie w nich przestrzeni, gdzie można "po prostu pobyć", nie robiąc nic szczególnego. Pada deszcz i chcesz schronić się pod dachem? Rozładował Ci się telefon? Zmęczyło Cię zwiedzanie i marzysz o tym, żeby wygodnie usiąść? Ciekawi Cię, jak Młyny wyglądają w środku? ...? Powodów, żeby nas odwiedzić na pewno jest sporo.

Właśnie dlatego potrzebujemy Ciebie – gospodarza, twarzy tego miejsca.

Chociaż jesteśmy jeszcze w budowie, chcemy już teraz, kiedy pogoda przestaje sprzyjać, a Wyspa Młyńska się wyludnia, otworzyć się częściowo, udostępniając parter Młyna. W miarę upływu czasu będziemy to miejsce urządzać i doposażać, odpowiadając na pojawiające się potrzeby. Chętnie spotkamy się z Tobą i zdradzimy szczegóły naszego pomysłu.

 

Oczekiwania:

- dyspozycyjność od połowy października w g. 12-20 (również w weekendy), w ramach umowy zlecenia,

- łatwe nawiązywanie kontaktów,

- komunikatywny j. angielski,

- doświadczenie w obsłudze klienta.

 

Zadania:

- opowiadanie gościom o historii Młynów, rewitalizacji i przyszłych funkcjach;

- udzielanie odpowiedzi na pytania gości;

- kierowanie ruchem;

- sprzedaż gadżetów;

- towarzyszenie gościom na punkcie widokowym;

- dbanie o ład i przestrzeganie regulaminu.

 

Prześlij nam CV na adres: rekrutacja@mlynyrothera.pl

do 24.10.2021. Koniecznie zamieść oświadczenia:

„Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną zamieszczoną w treści ogłoszenia o pracę”

oraz

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w załączonych dokumentach, przez Park Kultury w Bydgoszczy, na potrzeby rekrutacji.”

 

Klauzula informacyjna dla kandydata/kandydatki do pracy w Parku Kultury w Bydgoszczy.

W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Park Kultury

w Bydgoszczy informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Kultury w Bydgoszczy z siedzibą

w Bydgoszczy (85-112), ul. Mennica 10, e-mail: sekretariat@mlynyrothera.pl.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Parku Kultury w Bydgoszczy; e-mail:

iod@mlynyrothera.pl, tel. 887 467 014.

3. Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą

przetwarzane w celu przeprowadzenia aktualnego postępowania rekrutacyjnego,

natomiast pozostałe dane osobowe, na podstawie zgody. Pana/Pani zgoda może zostać

odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe,

w kolejnych procesach rekrutacyjnych, pod warunkiem, że wyrazi Pan/Pani na to zgodę.

Pana/Pani zgoda w tym zakresie może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli

w dokumentacji rekrutacyjnej zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane

wrażliwe, szczególnej kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie.

Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione

są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom,

z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów

informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Pana/Pani dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane

do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na

wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą

przechowywane przez 12 miesięcy.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.

Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu

pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez

Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się