Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Tytuł ogłoszenia
Nabór na stanowisko muzyka orkiestrowego: zastępca koncertmistrzów orkiestry  
Stanowisko
Muzyk orkiestrowy: zastępca koncertmistrzów orkiestry  
E-mail
koncerty@filharmonia.gda.pl  
Telefon
583238263  
Fax
 
Data składania
2022-01-16  
Data wygaśnięcia
2022-01-31  
Tagi
 
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
Gdańsk  
Gmina
Gdańsk
Miasto
Gdańsk  
Ulica
ul. Ołowianka  
Numer budynku
1  

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

Informuje o naborze na stanowisko muzyka orkiestrowego:

 

zastępca koncertmistrzów orkiestry

(nazwa instrumentu, głos)

 

Miejsce pracy: Gdańsk

 

I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1,80-751 Gdańsk

 

II. Stanowisko: muzyk orkiestrowy - zastępca koncertmistrzów orkiestry.

 

Wymiar etatu: 1 etat

 

III. Termin przesłuchania: 24.01.2022 (poniedziałek)

Miejsce przesłuchania: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fr. Chopina w Gdańsku, Sala kameralna

Godzina przesłuchania: godz. 13:00

 

IV. Program przesłuchań:

 

ETAP I:

 

Literatura:

 

W. A. Mozart

 

1 cz. Koncertu skrzypcowego z kadencją (dowolną) - do wyboru Koncerty K. 216, K. 218, K. 219

 

Literatura orkiestrowa:

 

1. W. A. Mozart - Symfonia nr 39 Es dur K. 543 cz. 4 takty 1 - 42

 

2. L. van Beethoven - Missa Solemnis op. 123 „Sanctus” solo takty 110 - 214

 

3. F. Mendelssohn - „Sen nocy letniej” Scherzo op. 61 nr 1 takty 17 - 99

 

4. S. Prokofiev - Symfonia nr 1 „Klasyczna” D dur op. 25 cz. 1 od początku do nr 10

 

5. R. Strauss - Don Juan op. 20

takty 1 - 62

 

Etap II:

 

Literatura:

 

1 cz. Koncertu skrzypcowego z kadencją - L. van Beethoven, J. Brahms, P. Czajkowski, J. Sibelius

 

Literatura orkiestrowa:

 

1. F. Mendelssohn - Symfonia nr 4 A dur op. 90

cz. 1 takty 1 - 66

cz. 4 takty 1 - 52

 

2. J. Brahms - Symfonia nr 1 c moll op. 68

cz. 2 solo takty 90 - do końca

 

3. J. Brahms - Symfonia nr 4 e moll op. 98

cz. 3 takty 1 - 63

 

4. N. Rimsky-Korsakov „Sheherazde” op. 35

cz. 1 wszystkie fragmenty solo

cz. 2 fragment otwarcia - solo

cz. 3 fragment solo

cz. 4 dwa pierwsze fragmenty solo

 

5. R. Strauss - „Życie Bohatera” op. 40

solo - numery od 22 do 31

1. -53

 

V. Niezbędne wymagania formalne od kandydatów:

 

• doświadczenie zawodowe na stanowisku muzyka orkiestrowego;

• Wykształcenie wyższe kierunkowe.

 

VI. Wymagane dokumenty:

 

• kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w języku polskim i angielskim (wzory kwestionariuszy znajdują się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku),

• list motywacyjny w języku polskim i angielskim,

• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

• kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz inne dokumenty potwierdzające staż pracy,

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. (oświadczenie znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku).

 

VII. Termin złożenia dokumentów: 16.01.2022

 

Przesłuchanie w pierwszym etapie ma charakter anonimowy (za kotarą). Drugi etap przesłuchania będzie odbywał się bez kotary. Regulamin przesłuchania dostępny jest na stronie www.filharmonia.gda.pl w zakładce aktualności

 

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

 

Materiały nutowe można pobrać on-line (www.filharmonia.gda.pl w zakładce aktualności, dostępne są również w Biurze Koncertowym PFB 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1;

e-mail: koncerty@filharmonia.gda.pl

 

Dokumenty można złożyć: pocztą lub osobiście na adres Polska Filharmonia Bałtycka,

ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk

(decyduje data stempla pocztowego)

lub na adres e-mail: hr@filharmonia.gda.pl

 

Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się