Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zapytanie ofertowe powtórne na Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
zapytanie o cenę  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
zgierski  
Ulica
ul. Długa  
Numer budynku
56  
Data publikacji od
2020-01-03  
Data publikacji do
2021-01-04  
Termin składania ofert
2020-01-17 09:00  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu kieruje do Państwa zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Gminy Miasto Zgierz w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.  
 
Szczegółowe informacje i warunki udziału znajdują się w Opisie przedmiotu zamówienia. 
 
Wymagane dokumenty: 1. Formularz oferty 2. Oświadczenie (Załącznik nr 1 do Oferty)  3. CV kandydata na Asystenta 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie kandydata na Asystenta 5. Ogólne warunki umowy 6. aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku firm/osób prowadzących działalność gospodarczą), 
 
Ofertę wraz z załącznikami należy składać osobiście w lub drogą pocztową (liczy się termin wpływu), do dnia 17.01.2020r. do godz. 9:00 na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu ul. Długa 56, 95 - 100 Zgierz, pok. 10 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “Oferta na Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej z terenu Gminy Miasto Zgierz”. Oferty niekompletne lub oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Załączniki

  ogólne warunki umo...powtórne.pdf 125,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OFERTA druk.rtf 69,04 KB (rtf) szczegóły pobierz
  Klauzula informacyjna RODO.pdf 446,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  opis przedmiotu zam...powtórne.pdf 402,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OŚWIADCZENIE O STA... ZDROWIA.docx 14,58 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zapytanie ofertowe ...powtórne.pdf 307,4 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się