Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI  
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
NCBR Investment Fund ASI S.A.  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Nowogrodzka  
Numer budynku
47A  
Data publikacji od
2020-05-11  
Data publikacji do
2020-12-31  
Termin składania ofert
2020-05-25 12:00  
Numer zgłoszenia
002/ZPNIF/2020  
Cpv
79110000-8 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej
79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego
 

W dniach 4 - 5 czerwca 2020 r. zostały przeprowadzone negocjacje z trzema wykonawcami z najwyższą liczbą punktów.

Poniżej zamieszczamy protokół z negocjacji z kancelarią Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. Izabella Żyglicka i Wspólnicy z wyszczególnionymi obniżonymi kwotami w zakresie poszczególnych części zamówienia.

Podczas negocjacji w dniach 4 - 5 czerwca 2020 r. z pozostałym wykonawacami tj. Deloitte Legal Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k. (obecnie: Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k.) oraz MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów Radców Prawnych sp. k. nie zostały wskazane konkretne obniżone kwoty w zakresie poszczególnych części zamówienia."

 
W sekcji "Załączniki" znajdą Państwo informację o wyborze oferty z największą liczbą punktów wraz z podsumowaniem oceny wszystkich dostarczonych do NCBR Investment Fund ASI S.A. ofert. 
 

W sekcji Załączniki zamieszczamy podsumowanie ofert (w zakresie ceny) złożonych przez wykonawców do dnia 25 maja 2020 r., do godziny 12.00, w związku z  zamówieniem na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzonym przez NCBR Investment Fund ASI S.A (numer zgłoszenia: 002/ZPNIF/2020 ). 

 

Zamawiający, NCBR Investment Fund ASI S.A.z siedzibą w Warszawie, informuje o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie doradztwa prawnego oraz usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w zakresie realizacji celów statutowych Zamawiającego tj. stworzenie mechanizmu ko-inwestycyjnego, przeznaczonego do finansowania na zasadach rynkowych (na podstawie tzw. testu prywatnego inwestora) mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą lub komercjalizują działalność badawczo-rozwojową, posiadają polski pierwiastek i funkcjonują na rynku nie dłużej niż 7 lat. Działalność Zamawiającego koncentruje się na projektach inwestycyjnych wymagających inwestycji wyższych niż 3 mln PLN (aż do 64 mln PLN). Warunkiem dokonywania inwestycji będzie pozyskanie przez Zamawiającego ko-inwestora (tzw. Fundusz Partnerski). Planowanyokres wykonania zamówienia to okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 r. Cała treść ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znajduje się w załączniku „Ogłoszenie – obsługa prawna” opublikowanym na stronie internetowej: https://ssdip.bip.gov.pl/publiccontracts/view/24871

 

Załączniki

  Ogłoszenie _obsługa prawna.pdf 361,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 - ...z oferty.docx 50,11 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 - ...rz oferty.pdf 147,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 - ...luczenia.docx 48,31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 - ...kluczenia.pdf 180,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 - ...kaz_osob.docx 20,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 - Wykaz_osob.pdf 193,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 - ...az_uslug.docx 26,05 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 - ...lug (002).pdf 190,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 - ... intersu.docx 47,06 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 - ...w intersu.pdf 157,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 - ...kurencja.docx 47,97 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 - ...nkurencja.pdf 176,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7 - ... prawnych.doc 296,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7 - ... prawnych.pdf 456,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Lista pytań.pdf 106,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Lista pytań II.pdf 91,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Podsumowanie otwarc...ofert (2).pdf 128,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborze oferty.pdf 122,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół z negocj...yglicka).pdf 427,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o udziel...nia (003).pdf 59,12 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się