Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przebudowa Targowiska Miejskiego - HALA TARGOWA - II Etap  
Przedmiot zamówienia
roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
tryb podstawowy z możliwością negocjacji  
Wadium
15.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miejska Mielec  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
mielecki  
Miasto
Mielec  
Ulica
ul. Żeromskiego  
Numer budynku
26  
Data publikacji od
2022-06-02  
Data publikacji do
2023-12-31  
Termin składania ofert
2022-07-04 10:00  
Numer zgłoszenia
ZP.271.36.2022  
Cpv
45213140-6 Roboty budowlane w zakresie targowisk
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316200-7 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45321000-3 Izolacja cieplna
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000-7 Kładzenie płytek
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45441000-0 Roboty szklarskie
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
 

GMINA MIEJSKA MIELEC

39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26, woj. podkarpackie

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

pn. Przebudowa Targowiska Miejskiego - Hala Targowa - II Etap

 

identyfikator postępowania:  ocds-148610-30a08649-e26a-11ec-9a86-f6f4c648a056

strona prowadzonego postępowania: https://przetargi.um.mielec.pl

link do dokumentacji projektowej (Rozdział III SWZ): 

https://www.mielec.pl/BIP/I/Hala%20Targowa%20ETAP%20II%20-%20PRZETARG.zip

 

02.06.2022r., w załączeniu:

1) ogłoszenie o zamówieniu,

2) SWZ wraz z dokumentem spełniającym wymogi dostępności cyfrowej,

3) Rozdział II SWZ - wzór umowy,

4) Rozdział III SWZ opis przedmiotu zamówienia - link do postępowania,

5) formularze edytowalne;

 

11.06.2022r., w załączeniu:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,

- zmiana treści SWZ wraz z dokumentem spełniającym wymogi dostępności cyfrowej;

 

21.06.2022r., w załączeniu:

- wyjaśnienia treści SWZ wraz z dokumentem spełniającym wymogi dostępności cyfrowej;

 

23.06.2022r., w załączeniu:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,

- zmiana treści SWZ wraz z dokumentem spełniającym wymogi dostępności cyfrowej;

 

28.06.2022r., w załaczeniu:

1) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, 

2) zmiana treści SWZ wraz z dokumentem spełniającym wymogi dostępności cyfrowej,

3) Uzupełnienie do Opisu Przedmiotu Zamówienia II;

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..