Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przebudowa obiektu byłego Gimnazjum na gminne przedszkole działka nr ewid. 378 w Pławie  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
60.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Borowa  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
mielecki  
Miasto
Borowa  
Ulica
 
Numer budynku
223  
Termin składania ofert
2022-06-24 09:00  
Cpv
45000000-7 Roboty budowlane
 

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa obiektu byłego Gimnazjum na gminne przedszkole działka nr ewid. 378 w Pławie” w zakresie następujących robót:
1) Wykonanie rozbudowy i przebudowy polegającej na:
a) rozbudowie budynku o szyb windowy od strony północnej,
b) przebudowie budynku polegającej na likwidacji części okien i rozbiórce ścian,
c) w miejscu budowy windy i wykonaniu w ich miejscu otworu drzwiowego oraz inne rozkucia i otwory w elementach nośnych budynku,
d) budowie podziemnego zbiornika na gaz oraz instalacji gazowej od zbiornika do budynku.
2) Wykonanie w budynku robót remontowych tj:
a) rozebranie części posadzek, podokienników i ścianek działowych, w części skucie tynków, zeskrobanie farby,
b) wykonanie nowych ścianek działowych oraz posadzek,
c) wykonanie nowych tynków cem-wap, ułożenie płytek ściennych i podłogowych wraz z cokołami, szpachlowanie ścian i sufitów gipsem oraz malowanie farbą lateksową na parterze, I piętrze oraz emulsją na poddaszu oraz pomieszczeniach technicznych i magazynowych,
d) demontaż i montaż nowych drzwi,
e) remont elewacji w zakresie docieplenia, i wykończenia tynkiem cienkowarstwowym,
f) remont dachu w zakresie uszczelnienia i malowania wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz orynnowania,
g) remont kominów,
h) docieplenie poddasza,
i) innych robót remontowych.
3) Wykonanie na zewnątrz budynku robót remontowych tj:
a) rozebranie kostki betonowej i pozostałej nawierzchni betonowej,
b) rozebranie ogrodzenia,
c) wykonanie nowej komunikacji pieszo - kołowej dookoła budynku,
d) wykonanie nowych ogrodzeń,
e) wykonanie nowego placu zabaw oraz przełożenie istniejących urządzeń,
f) wykonanie altany i pergoli,
g) montaż zbiornika na deszczówkę,
h) wykonanie nasadzeń,
i) wykonanie instalacji i przyłączy zewnętrznych.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..