Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: na „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ DO KOBIERZYCKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOBIERZYCACH FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU SPORTOWEGO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA.  
Przedmiot zamówienia
Zakup sprzętu sportowego wraz z dostawą  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o konkursie  
Tryb zamówienia
zapytanie o cenę  
Ogłaszający
Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji  
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE  
Powiat
wrocławski  
Miasto
Kobierzyce  
Ulica
ul. Dębowa  
Numer budynku
20  
Data publikacji od
2022-06-09  
Termin składania ofert
2022-06-20 10:00  
Numer zgłoszenia
2720/KOSiR/ZOF/17/2022  
Cpv
37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy
 

Niniejsze Zaproszenie stanowi część procedury analizy rynku, o której mowa Regulaminie udzielania Zamówień Publicznych w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 EURO prowadzonych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora KOSiR z dnia 1 czerwca 2017r. (ze zmianami do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych nr. KA 04/KOSiR/2018 z dnia 21.05.2018 r.)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..