Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Kontrola, utrzymanie, naprawa i konserwacja wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych i skate parków, administrowanych przez Gminę Miejska Mielec w roku 2022  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
tryb podstawowy z możliwością negocjacji  
Ogłaszający
Gmina Miejska Mielec  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
mielecki  
Miasto
Mielec  
Ulica
ul. Żeromskiego  
Numer budynku
26  
Data publikacji od
2022-06-23  
Data publikacji do
2023-12-31  
Termin składania ofert
2022-07-01 09:00  
Numer zgłoszenia
ZP.271.41.2022  
Cpv
50760000-0 Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej
50870000-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw
77314000-4 Usługi utrzymania gruntów
90900000-6 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
 

GMINA MIEJSKA MIELEC

39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26, woj. podkarpackie

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

pn. Kontrola, utrzymanie, naprawa i konserwacja wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych i skate parków, administrowanych przez Gminę Miejska Mielec w roku 2022

 

identyfikator postępowania na platformie e-Zamowienia: ocds-148610-0b411b87-f2c8-11ec-9a86-f6f4c648a056

adres strony interentowej postępowania: https://przetargi.um.mielec.pl

 

 

23 czerwca 2022 r., w załączeniu:

1) Ogłoszenie o zamówieniu,

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia:

    - Rozdział I SWZ - IDW (scan+wersja spełniająca wymagania dostępności cyfrowej),

    - Rozdział II SWZ - Wzór umowy,

    - Rozdział III SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

3) Formularze edytowalne.

 

30 czerwca 2022 r., w załączeniu:

1) Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na realizację zamówienia (scan+wersja spełniająca wymagania dosępności cyfrowej).

 

01 lipca 2022r., w załączeniu:

1) Informacja z sesji otwarcia ofert wraz z dokumentem spełniającym wymogi dostępności cyfrowej.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..