Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa paliw do GCEiS w Ziębicach  
Przedmiot zamówienia
Dostawa paliw do GCEiS w Ziębicach  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
tryb podstawowy bez negocjacji  
Ogłaszający
Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach  
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE  
Powiat
ząbkowicki  
Miasto
Ziębice  
Ulica
ul. Wojska Polskiego  
Numer budynku
4  
Data publikacji od
2022-10-20  
Data publikacji do
2023-01-31  
Termin składania ofert
2022-12-01 11:00  
Cpv
09132100-4 Benzyna bezołowiowa
09134100-8 Olej napędowy
 

 

 

 


Dodatkowe pliki:


"Dostawa paliw dla Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach"

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9be6c01a-73f2-4e5b-8661-db0c4b96a084

 

 

Pełna treść SWZ w załączniku - PDF

wykaz załączników do SWZ:

 • Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  - PDF
 • Załącznik nr 2 Formularz ofertowy - PDF DOCX
  Formularz cenowy do załącznika nr 2 - PDF DOCX
 • Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - PDF DOCX
 • Załącznik nr 3a Oswiadczenie_wykonawcy podstawy wykluczenia - Plik PDF | Plik DOCX
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - PDF DOCX
 • Załącznik nr 5 Wzór umowy - PDF
 • Załącznik nr 6 Informacje dotyczące grupy kapitałowej - PDF DOCX
 • Załącznik nr 7 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - PDF DOCX
 • Załącznik nr 8 Potencjał techniczny - PDF DOCX
 • Załącznik nr 9 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - PDF
 • Załącznik nr 10 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby - PDF DOCX
 • Załącznik nr 11 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby - PDF DOCX
 • Załącznik nr 12 Link do postępowania oraz Identyfikator postępowania (ID) - PDF DOCX

 

Załączniki

  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..