Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
2022-11-18 Przygotowywanie dostarczenie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2023 roku  
Przedmiot zamówienia
2022-11-18 Przygotowywanie dostarczenie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczn  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
tryb podstawowy bez negocjacji  
Ogłaszający
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
zgierski  
Miasto
Głowno  
Ulica
ul. Ludwika Norblina  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2022-11-18  
Data publikacji do
2023-02-28  
Termin składania ofert
2022-12-09 08:00  
Numer zgłoszenia
2022/BZ00447553/01  
Cpv
55320000-9 Usługi podawania posiłków
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55322000-3 Usługi gotowania posiłków
 

„Przygotowywanie dostarczenie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2023 roku”.

Nr ID postępowania: 79193160-f6aa-4042-93b3-b2a132d8793f
 
Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie, ul. Ludwika Norblina 1 95-015 Głowno, reprezentowany przez Dyrektora Bożenę Polak, godz. urzędowania: poniedziałek 7:30-16:30 wtorek – piątek 7.30-15.30, adres e-mail: sekretariat.mops@glowno.pl https://mops.glowno.pl/
BIP Zamawiającego: https://mops_glowno.bip.gov.pl/
 

Zamawiający informuje, iż postępowanie na zadanie pn.: „Przygotowywanie dostarczenie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2023 roku”., zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.11.2022r., Nr ogłoszenia: 2022/BZ00447553/01
 

Informuję, że dokumentacja postępowania jest udostępniona na stronie prowadzonego postępowania:

 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/79193160-f6aa-4024-93b3-b2a132d8793f

 

2022-11-24

„Przygotowywanie dostarczenie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2023 roku”.

Nr ID postępowania: 79193160-f6aa-4024-93b3-b2a132d8793f

 

Zamawiający informuje, iż w dniu 24.11.2022r. dokonał zmiany w ogłoszeniu na zadanie pn.: „Przygotowywanie dostarczenie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2023 roku”., publikacja w BZP pod nr 2022/BZ00447553/01

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.11.2022r., pod nr 2022/BZP 00458044/01

 

Informuję, że dokumentacja postępowania po zmianach jest udostępniona na stronie prowadzonego postępowania od dnia 24.11.2022r.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/79193160-f6aa-4024-93b3-b2a132d8793f

 

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie,ul. Ludwika Norblina 1 95-015 Głowno, reprezentowany przez Dyrektora Bożenę Polak,
godz. urzędowania: poniedziałek 7:30-16:30 wtorek – piątek 7.30-15.30, adres e-mail: sekretariat.mops@glowno.pl https://mops.glowno.pl/
BIP Zamawiającego: https://mops_glowno.bip.gov.pl/

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..