Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Graficzna wyszukiwarka podmiotów


Lubin Rudna Ścinawa Lubin Lubin Mapa: powiat lubiński

 
 

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 35

12
  Nazwa Strona  
1 CENTRUM KULTURY "MUZA"
Adres: 59-300 Lubin ul. Armii Krajowej 1  
Tel.:767462277    Kontakt e-mail: KSIEGOWOSC@CKMUZA.PL
Godziny urzędowania:
pon.: 8:00-22:00
wto.: 8:00-22:00
śr.: 8:00-22:00
czw.: 8:00-22:00
pią.: 8:00-23:00
ckmuza.bip.gov.pl więcej
2 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W LUBINIE
Adres: 59-300 Lubin ul. Jana Kilińskiego 10  
Tel.:767560202  Fax.: 767560202  Kontakt e-mail: cuw@cuw-lubin.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-15:30
wto.: 7:30-15:30
śr.: 7:30-15:30
czw.: 7:30-15:30
pią.: 7:30-15:30
cuwlubin.bip.gov.pl więcej
3 CHOBIEŃSKI OŚRODEK KULTURY
Adres: 59-305 Chobienia Rynek 6  
Tel.:0768439519  Fax.: 0768439519  Kontakt e-mail: chok-chobienia@wp.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 8:00-15:00
wto.: 8:00-15:00
śr.: 8:00-15:00
czw.: 8:00-15:00
pią.: 8:00-15:00
chokchobienia.bip.gov.pl więcej
4 GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W KSIĘGINICACH W LIKWIDACJI
Adres: 59-300 Księginice  14  
Tel.:768408174    Kontakt e-mail: sekretariat@gzukim.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:00-15:00
wto.: 7:00-15:00
śr.: 7:00-15:00
czw.: 7:00-15:00
pią.: 7:00-15:00
gzukim.bip.gov.pl więcej
5 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LUBINIE
Adres: 59-300 Lubin Aleja Niepodległości 31  
Tel.:768497265    Kontakt e-mail: 2.liceum.lubin@wp.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 6:00-21:00
wto.: 6:00-21:00
śr.: 6:00-21:00
czw.: 6:00-21:00
pią.: 6:00-21:00
2liceum.bip.gov.pl więcej
6 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM MIKOŁAJA KOPERNIKA W LUBINIE
Adres: 59-300 Lubin ul. Mikołaja Kopernika 7  
Tel.:767460670  Fax.: 767460679  Kontakt e-mail: 1lo@1lo.lubin.pl
Godziny urzędowania:
pon.:---
wto.:---
śr.:---
czw.:---
pią.:---
1lolubin.bip.gov.pl więcej
7 INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W LUBINIE
Adres: 59-300 Lubin ul. Ignacego Paderewskiego 100  
Tel.:0768442825  Fax.: 0768442825  Kontakt e-mail: lubin@wroc.wiw.gov.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:15-15:15
wto.: 7:15-15:15
śr.: 7:15-15:15
czw.: 7:15-15:15
pią.: 7:15-15:15
piw-lubin.bip.gov.pl więcej
8 KLUB DZIECIĘCY W KRZECZYNIE WIELKIM
Adres: 59-311 Krzeczyn Wielki ul. Brzozowa 1  
Tel.:   
Godziny urzędowania:
pon.:---
wto.:---
śr.:---
czw.:---
pią.:---
klubkrzeczyn.bip.gov.pl więcej
9 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Adres: 59-300 Lubin ul. Ścinawska 21  
Tel.:0768461840  Fax.: 0768461855  Kontakt e-mail: lubin@kwpsp.wroc.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-15:30
wto.: 7:30-15:30
śr.: 7:30-15:30
czw.: 7:30-15:30
pią.: 7:30-15:30
strazlubin.bip.gov.pl więcej
10 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W LUBINIE
Adres: 59-300 Lubin al. Komisji Edukacji Narodowej 6A  
Tel.:768478664  Fax.: 768478664  Kontakt e-mail: mdklubin@poczta.onet.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7.30-20.00
wto.: 7.30-20.00
śr.: 7.30-20.00
czw.: 7.30-20.00
pią.: 7.30-20.00
mdklubin.bip.gov.pl więcej
11 PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO "PRZYSTAŃ" W SKŁADOWICACH
Adres: 59-300 Składowice  6  
Tel.:768408159   
Godziny urzędowania:
pon.:---
wto.:---
śr.:---
czw.:---
pią.:---
powprzystan.bip.gov.pl więcej
12 PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO "PRZYSZŁOŚĆ" W RASZÓWCE
Adres: 59-307 Raszówka ul. gen. Józefa Bema 20  
Tel.:768448381  Fax.: 768448381 
Godziny urzędowania:
pon.:---
wto.:---
śr.:---
czw.:---
pią.:---
powr.bip.gov.pl więcej
13 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBINIE
Adres: 59-300 Lubin Aleja Komisji Edukacji Narodowej 6A  
Tel.:781700190  Fax.: 768497273  Kontakt e-mail: poradnia@ppplubin.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7.30-17.00
wto.: 7.30-17.00
śr.: 7.30-17.00
czw.: 7.30-17.00
pią.: 7.30-16.00
ppplubin.bip.gov.pl więcej
14 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Adres: 59-300 Lubin ul. Składowa 3  
Tel.:0760768479691    Kontakt e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-15:30
wto.: 7:30-15:30
śr.: 7:30-15:30
czw.: 7:30-15:30
pią.: 7:30-15:30
pcprlubin.bip.gov.pl więcej
15 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LUBINIE
Adres: 59-300 Lubin ul. Jana Kilińskiego 12b  
Tel.:767467185    Kontakt e-mail: lubin@winb.wroc.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7.30 -15.30 (dostęp ograniczony)
wto.: 7.30 -15.30 (dostęp ograniczony)
śr.: 7.30 -15.30 (dostęp ograniczony)
czw.: 7.30-15.30 (dostęp ograniczony)
pią.: 7.30 -15.30 (dostęp ograniczony)
pinb-lubin.bip.gov.pl więcej
16 POWIATOWY OŚRODEK PIECZY ZASTĘPCZEJ W LUBINIE
Adres: 59-300 Lubin Aleja Komisji Edukacji Narodowej 6A  
Tel.:   
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-15:30
wto.: 7:30-15:30
śr.: 7:30-15:30
czw.: 7:30-15:30
pią.: 7:30-15:30
popzlubin.bip.gov.pl więcej
17 POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBINIE
Adres: 59-300 Lubin ul. Jana Kilińskiego 12B  
Tel.:767461401  Fax.: 767461400  Kontakt e-mail: wrln@praca.gov.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 07:30-15:30
wto.: 07:30-15:30
śr.: 07:30-15:30
czw.: 07:30-15:30
pią.: 07:30-15:30
puplubin.bip.gov.pl więcej
18 PRZEDSZKOLE GMINNE W CHOBIENI
Adres: 59-305 Chobienia ul. Nadrzeczna 11A  
Tel.:768449836  Fax.: 768449836  Kontakt e-mail: sekretariat@przedszkole-chobienia.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 6:00-16:00
wto.: 6:00-16:00
śr.: 6:00-16:00
czw.: 6:00-16:00
pią.: 6:00-16:00
przedszkolechobienia.bip.gov.pl więcej
19 PRZEDSZKOLE GMINNE W RUDNEJ
Adres: 59-305 Rudna ul. Polna 3D  
Tel.:768464052    Kontakt e-mail: sekretariat@przedszkolerudna.pl
Godziny urzędowania:
pon.:---
wto.:---
śr.:---
czw.:---
pią.:---
pgrudna.bip.gov.pl więcej
20 PRZEDSZKOLE IM. JANA PAWŁA II W RASZÓWCE
Adres: 59-307 Raszówka ul. Kolejowa 2  
Tel.:768448192  Fax.: 768448192  Kontakt e-mail: p.raszowka@ug.lubin.pl
Godziny urzędowania:
pon.:---
wto.:---
śr.:---
czw.:---
pią.:---
przedszkoleraszowka.bip.gov.pl więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..