Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Graficzna wyszukiwarka podmiotów


Brzeg dolny Wińsko Wołów Mapa: powiat wołowski

 
 

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 7

  Nazwa Strona  
1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOWIE
Adres: 56-100 Wołów ul. Wojska Polskiego 38  
Tel.:3892702  Fax.: 0713895858  Kontakt e-mail: kpwolow@kwpsp.wroc.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-15:30
wto.: 7:30-15:30
śr.: 7:30-15:30
czw.: 7:30-15:30
pią.: 7:30-15:30
strazwolow.bip.gov.pl więcej
2 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOŁOWIE
Adres: 56-100 Wołów ul. Inwalidów Wojennych 26 B  
Tel.:713195609   
Godziny urzędowania:
pon.:---
wto.:---
śr.:---
czw.:---
pią.:---
sonww.bip.gov.pl więcej
3 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA ADAMA DE GARNIER W GŁĘBOWICACH
Adres: 56-160 Głębowice  10  
Tel.:713890496  Fax.: 713890496  Kontakt e-mail: sekretariat@spglebowice.pl
Godziny urzędowania:
pon.:---
wto.:---
śr.:---
czw.:---
pią.:---
spglebowice.bip.gov.pl więcej
4 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA MARKIEWICZA W ORZESZKOWIE
Adres: 56-160 Orzeszków  9  
Tel.:0713896194  Fax.: 0713896194  Kontakt e-mail: sekretariat@sporzeszkow.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 8:00-16:00
wto.: 8:00-16:00
śr.: 8:00-16:00
czw.: 8:00-16:00
pią.: 8:00-16:00
sporzeszkow.bip.gov.pl więcej
5 SZKOŁA PODSTAWOWA W WIŃSKU
Adres: 56-160 Wińsko ul. Na Piaski 12  
Tel.:0713898029    Kontakt e-mail: szkola@spwinsko.pl
Godziny urzędowania:
pon.:---
wto.:---
śr.:---
czw.:---
pią.:---
spwinsko.bip.gov.pl więcej
6 WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W LUBIĄŻU
Adres: 56-100 Lubiąż ul. Adama Mickiewicza 1  
Tel.:713897113  Fax.: 713897499  Kontakt e-mail: lubszpital@onet.pl
Godziny urzędowania:
pon.: Administracja 7:00-14:35
wto.: Administracja 7:00-14:35
śr.: Administracja 7:00-14:35
czw.: Administracja 7:00-14:35
pią.: Administracja 7:00-14:35
szpital_lubiaz.bip.gov.pl więcej
7 ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNYCH W BRZEGU DOLNYM
Adres: 56-120 Brzeg Dolny ul. 1 Maja 21  
Tel.:713195179  Fax.: 713195179  Kontakt e-mail: sekretariat@zprbrzegdolny.pl

zprbrzegdolny.bip.gov.pl więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..