Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Graficzna wyszukiwarka podmiotów


Mapa: powiat Siedlce

 
 

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 13

  Nazwa Strona  
1 AGENCJA ROZWOJU MIASTA SIEDLCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: 08-110 Siedlce ul. Jana Pawła II 6  
Tel.:    Kontakt e-mail: biuro@arm.siedlce.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-15:30
wto.: 7:30-15:30
śr.: 7:30-15:30
czw.: 7:30-15:30
pią.: 7:30-15:30
armsiedlce.bip.gov.pl więcej
2 ARCHIWUM PAŃSTWOWE W SIEDLCACH
Adres: 08-110 Siedlce ul. Tadeusza Kościuszki 7  
Tel.:0256322574  Fax.: 0256322388  Kontakt e-mail: archiwfk@siedlce.ap.gov.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 9:00-15:00
wto.: 9:00-15:00
śr.: 9:00-15:00
czw.: 9:00-15:00
pią.: 9:00-15:00
apsiedlce.bip.gov.pl więcej
3 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SIEDLCACH
Adres: 08-110 Siedlce ul. Młynarska 17  
Tel.:256447817  Fax.: 256447814  Kontakt e-mail: sekretariat@ckziu.siedlce.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 8:00-17:00
wto.: 8:00-17:00
śr.: 8:00-17:00
czw.: 8:00-17:00
pią.: 8:00-17:00
ckziusiedlce.bip.gov.pl więcej
4 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SIEDLCACH
Adres: 08-110 Siedlce ul. Czerwonego Krzyża 45  
Tel.:    Kontakt e-mail: siedlce@mazowsze.straz.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 07:30-15:30
wto.: 07:30-15:30
śr.: 07:30-15:30
czw.: 07:30-15:30
pią.: 07:30-15:30
kmpspsiedlce.bip.gov.pl więcej
5 MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: 08-110 Siedlce ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 26  
Tel.:   

msws.bip.gov.pl więcej
6 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEDLCACH
Adres: 08-110 Siedlce ul. Józefa Piłsudskiego 40  
Tel.:256448172  Fax.: 256448172  Kontakt e-mail: pcpr@pcprsiedlce.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 8:00-16:00
wto.: 8:00-16:00
śr.: 8:00-17:00
czw.: 8:00-16:00
pią.: 8:00-15:00
pcprsiedlce.bip.gov.pl więcej
7 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA SIEDLCE
Adres: 08-110 Siedlce ul. Bolesława Prusa 16/18  
Tel.:257943970    Kontakt e-mail: kancelaria@pinb.siedlce.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:45-15:45
wto.: 7:45-15:45
śr.: 7:45-15:45
czw.: 7:45-15:45
pią.: 7:45-15:45
pinbmiastasiedlce.bip.gov.pl więcej
8 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W SIEDLCACH
Adres: 08-100 Siedlce ul. Józefa Piłsudskiego 40  
Tel.:256339316    Kontakt e-mail: pinb@powiatsiedlecki.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 8:00-16:00
wto.: 8:00-16:00
śr.: 8:00-18:00
czw.: 8:00-16:00
pią.: 8:00-14:00
pinbsiedlce.bip.gov.pl więcej
9 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Adres: 08-110 Siedlce ul. Jana Kilińskiego 29  
Tel.:   
Godziny urzędowania:
pon.: 8:00-16:00
wto.: 8:00-16:00
śr.: 8:00-16:00
czw.: 8:00-16:00
pią.: 8:00-16:00
spzozsiedlce.bip.gov.pl więcej
10 SIEDLECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: 08-110 Siedlce ul. Starowiejska 60  
Tel.:   
Godziny urzędowania:
pon.: 7:45-15:45
wto.: 7:45-15:45
śr.: 7:45-15:45
czw.: 7:45-15:45
pią.: 7:45-15:45
stbs-siedlce.bip.gov.pl więcej
11 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Adres: 08-110 Siedlce ul. Stanisława Konarskiego 2  
Tel.:0256431920  Fax.: 0256442045 
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-15:30
wto.: 7:30-15:30
śr.: 7:30-15:30
czw.: 7:30-15:30
pią.: 7:30-15:30
uph.bip.gov.pl więcej
12 URZĄD GMINY W SIEDLCACH
Adres: 08-110 Siedlce ul. Mieczysława Asłanowicza 10  
Tel.:0256327731  Fax.: 0256323630  Kontakt e-mail: gmina@gminasiedlce.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 08.00-16.00
wto.: 08.00-16.00
śr.: 08.00-16.00
czw.: 08.00-16.00
pią.: 08.00-16.00
gminasiedlce.bip.gov.pl więcej
13 WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEDLCACH
Adres: 08-110 Siedlce ul. Wałowa 1  
Tel.:0256322218  Fax.: 0256333804 

wsplspzoz.bip.gov.pl więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..