Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Graficzna wyszukiwarka podmiotów


Krosno Przemyśl Rzeszów Tarnobrzeg pow. bieszczadzki pow. brzozowski pow. dębicki pow. jarosławski pow. jasielski pow. kolbuszowski pow. krośnieński pow. leżajski pow. lubaczowski pow. łańcucki pow. mielecki pow. niżański pow. przemyski pow. przeworski pow. ropczycko-sędziszowski pow. rzeszowski pow. sanocki pow. stalowowolski pow. strzyżowski pow. tarnobrzeski pow. leski Mapa: Podkarpackie

 
 

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 490

123456789
  Nazwa Strona  
1 ARBORETUM I ZAKŁAD FIZJOGRAFII W BOLESTRASZYCACH
Adres: 37-722 Bolestraszyce  130  
Tel.:0160166716425  Fax.: 0166716425  Kontakt e-mail: arboretum@poczta.onet.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 9 00-18 00
wto.: 9 00-18 00
śr.: 9 00-18 00
czw.: 9 00-18 00
pią.: 9 00-18 00
arboretum-bolestraszyce.bip.gov.pl więcej
2 ARCHIWUM PAŃSTWOWE W PRZEMYŚLU
Adres: 37-700 Przemyśl ul. Joachima Lelewela 4  
Tel.:6703538  Fax.: 6707634  Kontakt e-mail: archiwum@przemysl.ap.gov.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-15:30
wto.: 7:30-15:30
śr.: 7:30-15:30
czw.: 7:30-15:30 (czytelnia do 17:30)
pią.: 7:30-15:30
app.bip.gov.pl więcej
3 ARCHIWUM PAŃSTWOWE W RZESZOWIE
Adres: 35-612 Rzeszów ul. Władysława Warneńczyka 57  
Tel.:172304808  Fax.: 172304828  Kontakt e-mail: archiwum@rzeszow.ap.gov.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-15:30
wto.: 7:30-15:30
śr.: 7:30-15:30
czw.: 7:30-15:30
pią.: 7:30-15:30
aprzeszow.bip.gov.pl więcej
4 BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W SIENIAWIE
Adres: 37-530 Sieniawa ul. Tadeusza Kościuszki 4  
Tel.:166421433   

bpmigsieniawa.bip.gov.pl więcej
5 BIESZCZADZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SPZOZ W SANOKU
Adres: 38-500 Sanok ul. Jezierskiego 21  
Tel.:   
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-15:05
wto.: 7:30-15:05
śr.: 7:30-15:05
czw.: 7:30-15:05
pią.: 7:30-15:05
bprspzoz.bip.gov.pl więcej
6 BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK SAMORZĄDU POWIATOWEGO W LEŻAJSKU
Adres: 37-300 Leżajsk ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8  
Tel.:172420227  Fax.: 172420227  Kontakt e-mail: bojsp@opczta.fm
Godziny urzędowania:
pon.: 7.30-15.30
wto.: 7.30-15.30
śr.: 7.30-15.30
czw.: 7.30-15.30
pią.: 7.30-15.30
bojsp.bip.gov.pl więcej
7 BIURO ROZWOJU MIASTA PRZEMYŚLA
Adres: 37-700 Przemyśl ul. Ratuszowa 1  
Tel.:166783716    Kontakt e-mail: brmprzemysl@brmprzemysl.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7.30-15.30
wto.: 7.30-15.30
śr.: 7.30-15.30
czw.: 7.30-15.30
pią.: 7.30-15.30
brmprzemysl.bip.gov.pl więcej
8 CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH
Adres: 37-700 Przemyśl ul. Generała Jakuba Jasińskiego 1B  
Tel.:166760410  Fax.: 166760410  Kontakt e-mail: dommaciekprzemysl@interia.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:00-15:00
wto.: 7:00-15:00
śr.: 7:00-15:00
czw.: 7:00-15:00
pią.: 7:00-15:00
dom-maciek.bip.gov.pl więcej
9 CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W STALOWEJ WOLI
Adres: 37-450 Stalowa Wola ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1  
Tel.:158134854  Fax.: 158134854  Kontakt e-mail: cezstalowawola@wp.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7-15
wto.: 7-15
śr.: 7-15
czw.: 7-15
pią.: 7-15
cezstalowawola.bip.gov.pl więcej
10 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W PRZEMYŚLU
Adres: 37-700 Przemyśl ul. Aleksandra Dworskiego 99  
Tel.:166785174  Fax.: 166785174  Kontakt e-mail: ckziu1@um.przemysl.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7.30-15.00
wto.: 7.30-15.00
śr.: 7.30-15.00
czw.: 7.30-15.00
pią.: 7.30-15.00
ckziu1przemysl.bip.gov.pl więcej
11 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1 W DĘBICY
Adres: 39-200 Dębica ul. Lisa 2  
Tel.:146813150  Fax.: 146813150  Kontakt e-mail: sekretariat@ckp.debica.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:00-15:00
wto.: 7:00-15:00
śr.: 7:00-15:00
czw.: 7:00-15:00
pią.: 7:00-15:00
ckznr1debica.bip.gov.pl więcej
12 Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Jasienicy Rosielnej
Adres: 36-220 Jasienica Rosielna  331  
Tel.:134306333   
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30 (12:00 Biblioteka)-15:30 (19:00 Biblioteka)
wto.: 7:30 (9:00 Biblioteka)-15:30 (16:00 Biblioteka)
śr.: 7:30 (9:00 Biblioteka)-15:30 (16:00 Biblioteka)
czw.: 7:30 (12:00 Biblioteka)-15:30 (19:00 Biblioteka)
pią.: 7:30 (12:00 Biblioteka)-15:30 (19:00 Biblioteka)
ckibp-jasienicarosielna.bip.gov.pl więcej
13 CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W JAROSŁAWIU
Adres: 37-500 Jarosław ul. Rynek 5  
Tel.:166248989    Kontakt e-mail: kontakt@ckip.jaroslaw.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 8:00-16:00
wto.: 8:00-16:00
śr.: 8:00-16:00
czw.: 8:00-16:00
pią.: 8:00-16:00
ckipjaroslaw.bip.gov.pl więcej
14 CENTRUM KULTURY SPORTU I REKREACJI "SOKÓŁ" W SIENIAWIE
Adres: 37-530 Sieniawa ul. Tadeusza Kościuszki 4  
Tel.:728325127   

cksirsieniawa.bip.gov.pl więcej
15 CENTRUM USŁUG OŚWIATOWYCH W CHORKÓWCE
Adres: 38-458 Chorkówka  143  
Tel.:134386970  Fax.: 134386972  Kontakt e-mail: cuo@chorkowka.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7.00-17.00
wto.: 7.00-15.00
śr.: 7.00-15.00
czw.: 7.00-15.00
pią.: 7.00-13.00
cuo.bip.gov.pl więcej
16 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY BRZYSKA
Adres: 38-212 Brzyska  1  
Tel.:134460105  Fax.: 134400107  Kontakt e-mail: gmina@brzyska.pl
Godziny urzędowania:
pon.:---
wto.:---
śr.:---
czw.:---
pią.:---
cuwbrzyska.bip.gov.pl więcej
17 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MARKOWA
Adres: 37-120 Markowa  1427  
Tel.:172265453    Kontakt e-mail: cuw.markowa@gmail.com

cuwmarkowa.bip.gov.pl więcej
18 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO W KROŚNIE
Adres: 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1  
Tel.:   
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-15:30
wto.: 7:30-15:30
śr.: 7:30-15:30
czw.: 7:30-15:30
pią.: 7:30-15:30
cuwpk.bip.gov.pl więcej
19 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BOJANOWIE
Adres: 37-433 Bojanów ul. Parkowa 5  
Tel.:0158708326   
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-15:30
wto.: 7:30-15:30
śr.: 7:30-15:30
czw.: 7:30-15:30
pią.: 7:30-15:30
cuw-bojanow.bip.gov.pl więcej
20 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BOROWEJ
Adres: 39-305 Borowa  223  
Tel.:   
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-16:30
wto.: 7:30-15:30
śr.: 7:30-15:30
czw.: 7:30-15:30
pią.: 7:30-14:30
gzeas.bip.gov.pl więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..