Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Graficzna wyszukiwarka podmiotów


Brzyska Dębowiec Jasło Jasło Jasło Jasło Kołaczyce Krempna Nowy Żmigród Osiek Jesielski Skłoszyn Tarnowiec Mapa: powiat jasielski

 
 

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 46

123
  Nazwa Strona  
1 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY BRZYSKA
Adres: 38-212 Brzyska  1  
Tel.:134460105  Fax.: 134400107  Kontakt e-mail: gmina@brzyska.pl
Godziny urzędowania:
pon.:---
wto.:---
śr.:---
czw.:---
pią.:---
cuwbrzyska.bip.gov.pl więcej
2 DOM DZIECKA W WOLICY
Adres: 38-200 Wolica  63  
Tel.:134455008  Fax.: 134455008  Kontakt e-mail: ddwwolicy@poczta.onet.pl

domdzieckawwolicy.bip.gov.pl więcej
3 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
Adres: 38-222 Folusz  56  
Tel.:134413076  Fax.: 134413076  Kontakt e-mail: sekretariat@folusz.dps.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:00-15:00
wto.: 7:00-15:00
śr.: 7:00-15:00
czw.: 7:00-15:00
pią.: 7:00-15:00
dpsfolusz.bip.gov.pl więcej
4 GMINA JASŁO
Adres: 38-200 Jasło ul. Juliusza Słowackiego 4  
Tel.:0134436669  Fax.: 0134436635  Kontakt e-mail: gmina@gminajaslo.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-15:30
wto.: 7:30-15:30
śr.: 7:30-16:30
czw.: 7:30-15:30
pią.: 7:30-14:30
gminajaslo.bip.gov.pl więcej
5 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TARNOWCU
Adres: 38-204 Tarnowiec  30  
Tel.:134424821    Kontakt e-mail: gbp.tarnowiec@interia.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 08-16
wto.: 08-16
śr.: 08-16
czw.: 09-17
pią.: 09-17
gbptarnowiec.bip.gov.pl więcej
6 GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM ŻMIGRODZIE
Adres: 38-230 Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 9  
Tel.:134415215  Fax.: 134415215  Kontakt e-mail: kontakt@goknowyzmigrod.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 8:00-18:00
wto.: 8:00-18:00
śr.: 8:00-18:00
czw.: 8:00-18:00
pią.: 8:00-18:00
goknowyzmigrod.bip.gov.pl więcej
7 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZYSKACH
Adres: 38-212 Brzyska  11A  
Tel.:134460113  Fax.: 134410058  Kontakt e-mail: gopsbrzyska@interia.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:00-15:00
wto.: 7:00-15:00
śr.: 7:00-15:00
czw.: 7:00-15:00
pią.: 7:00-15:00
gopsbrzyska.bip.gov.pl więcej
8 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBOWCU
Adres: 38-220 Dębowiec  101  
Tel.:134413082    Kontakt e-mail: gopsdebowiec@interia.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-15:30
wto.: 7:30-15:30
śr.: 7:30-17:00
czw.: 7:30-15:30
pią.: 7:30-14:00
gopsdebowiec.bip.gov.pl więcej
9 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KREMPNEJ
Adres: 38-232 Krempna  32  
Tel.:134414101    Kontakt e-mail: gopskrempna@interia.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-15:30
wto.: 7:00-15:00
śr.: 7:00-15:00
czw.: 7:00-15:00
pią.: 7:00-15:00
gopskrempna.bip.gov.pl więcej
10 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKOŁYSZYNIE
Adres: 38-242 Skołyszyn  317  
Tel.:134491026  Fax.: 134491026  Kontakt e-mail: gopsskolyszyn@skolyszyn.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-17:00
wto.: 7:30-15:30
śr.: 7:30-15:30
czw.: 7:30-15:30
pią.: 7:30-14:00
gopsskolyszyn.bip.gov.pl więcej
11 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWCU
Adres: 38-204 Tarnowiec  -  
Tel.:134436912   
Godziny urzędowania:
pon.: 8:00-16:00
wto.: 7:30-15:30
śr.: 7:30-15:30
czw.: 7:30-15:30
pią.: 7:30-15:30
gopstarnowiec.bip.gov.pl więcej
12 GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SKOŁYSZYNIE
Adres: 38-242 Skołyszyn  12  
Tel.:0134491062   
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-17:00
wto.: 7:30-15:30
śr.: 7:30-15:30
czw.: 7:30-15:30
pią.: 7:30-14:00
gzgkskolyszyn.bip.gov.pl więcej
13 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PPŁK JÓZEFA MODRZEJEWSKIEGO W JAŚLE
Adres: 38-200 Jasło ul. Floriańska 24  
Tel.:0134463570  Fax.: 0134463488  Kontakt e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7.30-15.30
wto.: 7.30-15.30
śr.: 7.30-15.30
czw.: 7.30-15.30
pią.: 7.30-15.00
2lojaslo.bip.gov.pl więcej
14 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W JAŚLE IM. MJRA HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA"
Adres: 38-200 Jasło ul. Władysława Sikorskiego 15  
Tel.:134465204    Kontakt e-mail: info@mosir-jaslo.pl

mosir-jaslo.bip.gov.pl więcej
15 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W JAŚLE
Adres: 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II 8A  
Tel.:0134465925  Fax.: 0134465925  Kontakt e-mail: mdkjaslo@o2.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:00-21:00
wto.: 7:00-21:00
śr.: 7:00-21:00
czw.: 7:00-21:00
pią.: 7:00-21:00
mdkjaslo.bip.gov.pl więcej
16 PODKARPACKA SZKOŁA WYŻSZA IM.BŁ.KS.WŁADYSŁAWA FINDYSZA W JAŚLE
Adres: 38-200 Jasło ul. Na Kotlinę 8  
Tel.:0134459513  Fax.: 0134459537 
Godziny urzędowania:
pon.:---
wto.: 7.30-15.30
śr.: 7.30-15.30
czw.: 7.30-15.30
pią.: 7.30-15.30
psw.bip.gov.pl więcej
17 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W JAŚLE
Adres: 38-200 Jasło ul. Juliusza Słowackiego 6  
Tel.:0134464546  Fax.: 0134464546  Kontakt e-mail: pppjaslo@wp.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7.00-16.00
wto.: 7.00-16.00
śr.: 7.00-16.00
czw.: 7.00-16.00
pią.: 7.00-16.00
pppjaslo.bip.gov.pl więcej
18 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAŚLE
Adres: 38-200 Jasło ul. Rynek 18  
Tel.:134483440  Fax.: 134483440  Kontakt e-mail: pcprjaslo@pcprjaslo.info
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-16:30
wto.: 7:30-15:30
śr.: 7:30-14:30
czw.: 7:30-15:30
pią.: 7:30-15:30
pcpr_jaslo.bip.gov.pl więcej
19 POWIATOWO-GMINNY ZWIĄZEK KOMUNIKACYJNY W POWIECIE JASIELSKIM
Adres: 38-200 Jasło ul. płk. Józefa Modrzejewskiego 12  
Tel.:    Kontakt e-mail: pgzkjaslo@gmail.com
Godziny urzędowania:
pon.: 7.30-15.30
wto.: 7.30-15.30
śr.: 7.30-15.30
czw.: 7.30-15.30
pią.: 7.30-15.30
pgzkjaslo.bip.gov.pl więcej
20 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W JAŚLE
Adres: 38-200 Jasło ul. Jana Kochanowskiego 3  
Tel.:134482076  Fax.: 134482076  Kontakt e-mail: jaslopinb@wp.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-17:00
wto.: 7:30-15:30
śr.: 7:30-15:30
czw.: 7:30-15:30
pią.: 7:30-14:00
pinb-jaslo.bip.gov.pl więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..