Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Graficzna wyszukiwarka podmiotów


Mapa: powiat Rzeszów

 
 

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 16

  Nazwa Strona  
1 ARCHIWUM PAŃSTWOWE W RZESZOWIE
Adres: 35-612 Rzeszów ul. Władysława Warneńczyka 57  
Tel.:172304808  Fax.: 172304828  Kontakt e-mail: archiwum@rzeszow.ap.gov.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-15:30
wto.: 7:30-15:30
śr.: 7:30-15:30
czw.: 7:30-15:30
pią.: 7:30-15:30
aprzeszow.bip.gov.pl więcej
2 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RZESZOWIE
Adres: 35-016 Rzeszów ul. Maurycego Mochnackiego 4  
Tel.:0178624276  Fax.: 0178523303 
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-15.30
wto.: 7:30-15.30
śr.: 7:30-15.30
czw.: 7:30-15.30
pią.: 7:30-15.30
kmrzeszow.bip.gov.pl więcej
3 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY RYBACKIEJ W RZESZOWIE
Adres: 35-959 Rzeszów ul. Grunwaldzka 15  
Tel.:0178646848  Fax.: 0178502074  Kontakt e-mail: psr@rzeszow.uw.ga.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-15:30
wto.: 7:30-15:30
śr.: 7:30-15:30
czw.: 7:30-15:30
pią.: 7:30-15:30
psr.bip.gov.pl więcej
4 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: 35-051 Rzeszów ul. Stanisława Staszica 24  
Tel.:   
Godziny urzędowania:
pon.: 7:00-15:00
wto.: 7:00-15:00
śr.: 7:00-15:00
czw.: 7:00-15:00
pią.: 7:00-15:00
mpec-rzeszow.bip.gov.pl więcej
5 OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Adres: 35-322 Rzeszów ul. Załęska 76  
Tel.:178580780  Fax.: 178520361  Kontakt e-mail: oisw_rzeszow@sw.gov.pl
Godziny urzędowania:
pon.:---
wto.:---
śr.:---
czw.:---
pią.:---
oiswrzeszow.bip.gov.pl więcej
6 PODKARPACKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Adres: 35-074 Rzeszów al. Józefa Piłsudskiego 31  
Tel.:178523910  Fax.: 178523910  Kontakt e-mail: podkarpacka@ohp.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 07:45-15:45
wto.: 07:45-15:45
śr.: 07:45-15:45
czw.: 07:45-15:45
pią.: 07:45-15:45
podkarpackaohp.bip.gov.pl więcej
7 PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: 35-051 Rzeszów ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza 4  
Tel.:   
Godziny urzędowania:
pon.: 8:00 -16:00
wto.: 8:00 -16:00
śr.: 8:00 -16:00
czw.: 8:00 -16:00
pią.: 8:00 -16:00
pcinn.bip.gov.pl więcej
8 PODKARPACKI ZESPÓŁ PLACÓWEK WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE
Adres: 35-036 Rzeszów ul. Romana Niedzielskiego 2  
Tel.:178534097    Kontakt e-mail: biuro@pcen.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-15:30
wto.: 7:30-15:30
śr.: 7:30-15:30
czw.: 7:30-15:30
pią.: 7:30-15:30
pzpw.bip.gov.pl więcej
9 POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RZESZOWIE
Adres: 35-040 Rzeszów ul. Jarosława Dąbrowskiego 79A  
Tel.:177421308  Fax.: 177421308  Kontakt e-mail: psse.rzeszow@sanepid.gov.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-15:05
wto.: 7:30-15:05
śr.: 7:30-15:05
czw.: 7:30-15:05
pią.: 7:30-15:05
psserzeszow.bip.gov.pl więcej
10 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA RZESZOWA
Adres: 35-005 Rzeszów ul. Piotra Bardowskiego 2  
Tel.:   
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-15:30
wto.: 8:00-16:00
śr.: 7:30-15:30
czw.: 7:30-15:30
pią.: 7:30-15:30
pinbdlamrz.bip.gov.pl więcej
11 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W RZESZOWIE
Adres: 35-005 Rzeszów ul. Stefana Batorego 9  
Tel.:178626268  Fax.: 178626268  Kontakt e-mail: pinbrzeszow@o2.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7.30-15.30
wto.: 7.30-15.30
śr.: 7.30-15.30
czw.: 7.30-15.30
pią.: 7.30-15.30
pinbrzeszow.bip.gov.pl więcej
12 RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Adres: 35-959 Rzeszów ul. Fryderyka Szopena 51  
Tel.:520600  Fax.: 8520611  Kontakt e-mail: SEKRETARIAT@RARR.RZESZOW.PL

rarr.bip.gov.pl więcej
13 STOWARZYSZENIE "EKOSKOP"
Adres: 35-233 Rzeszów ul. Lubelska 28/4   1
Tel.:   
Godziny urzędowania:
pon.: 9.00-14.00
wto.: 9.00-14.00
śr.: 9.00-14.00
czw.: 9.00-14.00
pią.: 9.00-14.00
ekoskop.bip.gov.pl więcej
14 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
Adres: 35-101 Rzeszów ul. gen. Mariana Langiewicza 26  
Tel.:178543841  Fax.: 178505377  Kontakt e-mail: wios@wios.rzeszow.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:00-15:00
wto.: 7:00-15:45
śr.: 7:00-15:00
czw.: 7:00-15:00
pią.: 7:00-15:00
wiosrzeszow.bip.gov.pl więcej
15 WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W RZESZOWIE
Adres: 35-501 Rzeszów al. Wyzwolenia 4  
Tel.:178527116  Fax.: 178527194 
Godziny urzędowania:
pon.: 8:00-17:00
wto.: 7:30-17:00
śr.: 7:30-17:00
czw.: 7:30-17:00
pią.: 7:30-17:00
word_rzeszow.bip.gov.pl więcej
16 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
Adres: 35-225 Rzeszów ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2  
Tel.:178661111  Fax.: 178661222  Kontakt e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl
Godziny urzędowania:
pon.:---
wto.:---
śr.:---
czw.:---
pią.:---
wsiz.bip.gov.pl więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..