Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Graficzna wyszukiwarka podmiotów


Mapa: powiat Olsztyn

 
 

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 86

12345
  Nazwa Strona  
1 ARCHIWUM PAŃSTWOWE W OLSZTYNIE
Adres: 10-521 Olsztyn ul. Partyzantów 18  
Tel.:0890895276096  Fax.: 0890895359272  Kontakt e-mail: SEKRETARIAT@OLSZTYN.AP.GOV.PL
Godziny urzędowania:
pon.: 8:00-15:00
wto.: 8:00-15:00
śr.: 8:00-15:00 (pracownia do 18:00)
czw.: 8:00-15:00
pią.: 8:00-15:00
apolsztyn.bip.gov.pl więcej
2 BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Adres: 10-450 Olsztyn Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 38  
Tel.:895335108    Kontakt e-mail: galeria@bwa.olsztyn.pl
Godziny urzędowania:
pon.: ---------------
wto.: 10:00-18:00
śr.: 10:00-18:00
czw.: 10:00-18:00
pią.: 11:00-19:00
bwa_olsztyn.bip.gov.pl więcej
3 "CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE"
Adres: 10-228 Olsztyn Aleja Wojska Polskiego 33  
Tel.:895261652  Fax.: 895261019  Kontakt e-mail: cis.olsztyn@gmail.com

cisolsztyn1.bip.gov.pl więcej
4 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT"
Adres: 10-211 Olsztyn ul. Juliana Fałata 23 K  
Tel.:0895356600  Fax.: 0895356628  Kontakt e-mail: kombatant@kombatant.olsztyn.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-15:30
wto.: 7:30-15:30
śr.: 7:30-15:30
czw.: 7:30-15:30
pią.: 7:30-15:30
dps_kombatantolsztyn.bip.gov.pl więcej
5 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE UL.BAŁTYCKA 37 A
Adres: 10-144 Olsztyn ul. Bałtycka 37 A  
Tel.:089 5213393  Fax.: 089 5213393  Kontakt e-mail: DPS_OLSZTYN@OP.PL
Godziny urzędowania:
pon.:---
wto.:---
śr.:---
czw.:---
pią.:---
dps_olsztyn.bip.gov.pl więcej
6 GIMNAZJUM NR 5 W OLSZTYNIE
Adres: 10-168 Olsztyn ul. Marii Konopnickiej 11  
Tel.:895275893  Fax.: 895213975  Kontakt e-mail: gimn5@o2.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:00-15:00
wto.: 7:00-15:00
śr.: 7:00-15:00
czw.: 7:00-15:00
pią.: 7:00-15:00
gim5olsztyn.bip.gov.pl więcej
7 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLSZTYNIE
Adres: 10-256 Olsztyn Aleja Sybiraków 3  
Tel.:895264422    Kontakt e-mail: lo3@lo3.olsztyn.eu
Godziny urzędowania:
pon.: 7.30-15.30
wto.: 7.30-15.30
śr.: 7.30-15.30
czw.: 7.30-15.30
pią.: 7.30-15.30
lo3olsztyn.bip.gov.pl więcej
8 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Adres: 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 16  
Tel.:0895229200  Fax.: 0895229208  Kontakt e-mail: SEKRETARIAT@STRAZ.OLSZTYN.PL
Godziny urzędowania:
pon.: 07:30-15:30
wto.: 07:30-15:30
śr.: 07:30-15:30
czw.: 07:30-15:30
pią.: 07:30-15:30
kmpspolsztyn.bip.gov.pl więcej
9 KURATORIUM OŚWIATY W OLSZTYNIE
Adres: 10-959 Olsztyn Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7   9
Tel.:895272250  Fax.: 895272721 
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-15:30
wto.: 7:30-15:30
śr.: 7:30-15:30
czw.: 7:30-15:30
pią.: 7:30-15:30
ko-olsztyn.bip.gov.pl więcej
10 MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE
Adres: 10-538 Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 3  
Tel.:0895221350    Kontakt e-mail: sekretariat@mok.olsztyn.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-15:30
wto.: 7:30-15:30
śr.: 7:30-15:30
czw.: 7:30-15:30
pią.: 7:30-15:30
mokolsztyn.bip.gov.pl więcej
11 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE
Adres: 10-449 Olsztyn Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 61 A  
Tel.:0895340414  Fax.: 0895340538 
Godziny urzędowania:
pon.: 7:15-15:15
wto.: 7:15-15:15
śr.: 7:15-15:15
czw.: 7:15-15:15
pią.: 7:15-15:15
mopsolsztyn.bip.gov.pl więcej
12 MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY W OLSZTYNIE
Adres: 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44  
Tel.:   
Godziny urzędowania:
pon.:---
wto.:---
śr.:---
czw.:---
pią.:---
mszolsztyn.bip.gov.pl więcej
13 MIEJSKI ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W OLSZTYNIE
Adres: 10-255 Olsztyn Aleja Wojska Polskiego 8  
Tel.:0895357879  Fax.: 0895357780  Kontakt e-mail: sekretariat@mzpitu.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 07:30-15:30
wto.: 07:30-15:30
śr.: 07:30-15:30
czw.: 07:30-15:30
pią.: 07:30-15:30
mzpitu.bip.gov.pl więcej
14 MUZEUM WARMII I MAZUR W OLSZTYNIE
Adres: 10-074 Olsztyn ul. Zamkowa 2  
Tel.:895279698  Fax.: 895272039  Kontakt e-mail: sekretariat@muzeum.olsztyn.pl

mwimolsztyn.bip.gov.pl więcej
15 OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W OLSZTYNIE
Adres: 10-511 Olsztyn ul. Mikołaja Kopernika 10  
Tel.:0895279863  Fax.: 0895237980  Kontakt e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 8:00-16:00
wto.: 8:00-16:00
śr.: 8:00-16:00
czw.: 8:00-16:00
pią.: 8:00-16:00
olsztynoirp.bip.gov.pl więcej
16 OLSZTYŃSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU
Adres: 10-049 Olsztyn ul. Wincentego Pstrowskiego 5A  
Tel.:895279012  Fax.: 895279012  Kontakt e-mail: centrum@ocpd.edu.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 00:00-24:00
wto.: 00:00-24:00
śr.: 00:00-24:00
czw.: 00:00-24:00
pią.: 00:00-24:00
ocpd_olsztyn.bip.gov.pl więcej
17 OLSZTYŃSKIE PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE
Adres: 10-450 Olsztyn Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 38  
Tel.:0895334951  Fax.: 0895334984  Kontakt e-mail: opioa@planetarium.olsztyn.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 9:00-18:00
wto.: 9:00-18:00
śr.: 9:00-18:00
czw.: 9:00-18:00
pią.: 9:00-18:00
opioa.bip.gov.pl więcej
18 OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
Adres: 10-683 Olsztyn ul. Władysława Trylińskiego 2  
Tel.:   
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-15:30
wto.: 7:30-15:30
śr.: 7:30-15:30
czw.: 7:30-15:30
pią.: 7:30-15:30
opn-t.bip.gov.pl więcej
19 OLSZTYŃSKI TEATR LALEK
Adres: 10-447 Olsztyn ul. Bartosza Głowackiego 17  
Tel.:0895387020  Fax.: 0895387028  Kontakt e-mail: TEATRLALEK@TEATRLALEK.PL
Godziny urzędowania:
pon.: 7:00-15:00
wto.: 7:00-15:00
śr.: 7:00-15:00
czw.: 7:00-15:00
pią.: 7:00-15:00
otl.bip.gov.pl więcej
20 OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE
Adres: 10-558 Olsztyn ul. Żołnierska 13A  
Tel.:   
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-15:30
wto.: 7:30-15:30
śr.: 7:30-15:30
czw.: 7:30-15:30
pią.: 7:30-15:30
osir_olsztyn.bip.gov.pl więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..