Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Graficzna wyszukiwarka podmiotów


Babiak Chodów Dębie Grzegorzew Kłodawa Koło Koło Koło Koło Kościelec Olszówka Osiek Mały Przedecz Osiek Mały Mapa: powiat kolski

 
 

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 9

  Nazwa Strona  
1 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Adres: 62-620 Babiak ul. Poznańska 24  
Tel.:0632711744  Fax.: 0632711744  Kontakt e-mail: gops@babiak.org.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-15:30
wto.: 7:30-15:30
śr.: 7:30-15:30
czw.: 7:30-15:30
pią.: 7:30-15:30
gopsbabiak.bip.gov.pl więcej
2 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Adres: 62-641 Olszówka  15  
Tel.:063 2739035  Fax.: 063 2739030  Kontakt e-mail: gops@olszowka.org.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-15:30
wto.: 7:30-15:30
śr.: 7:30-15:30
czw.: 7:30-15:30
pią.: 7:30-15:30
gopsolszowka.bip.gov.pl więcej
3 "KOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: 62-600 Koło ul. Adama Asnyka 21  
Tel.:632720846    Kontakt e-mail: KTBS.KOLO@WP.PL

ktbskolo.bip.gov.pl więcej
4 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEDCZU
Adres: 62-635 Przedecz ul. Tadeusza Kościuszki 2  
Tel.:0632738417  Fax.: 0632738417  Kontakt e-mail: opsprzedecz@prosysko.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:15-15:15
wto.: 7:15-15:15
śr.: 7:15-15:15
czw.: 7:15-15:15
pią.: 7:15-15:15
m-gopsprzedecz.bip.gov.pl więcej
5 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE
Adres: 62-600 Koło ul. Toruńska 200  
Tel.:632610576  Fax.: 632610576  Kontakt e-mail: pzd@starostwokolskie.pl

pzdkolo.bip.gov.pl więcej
6 PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SAMRAD" W KOŚCIELCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: 62-604 Kościelec ul. Turecka 7   3
Tel.:632716266    Kontakt e-mail: SAMRAD@OP.PL
Godziny urzędowania:
pon.: 7.30-15.30
wto.: 7.30-15.30
śr.: 7.30-15.30
czw.: 7.30-15.30
pią.: 7.30-15.30
samrad.bip.gov.pl więcej
7 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DĘBNIE KRÓLEWSKIM
Adres: 62-620 Dębno Królewskie  53  
Tel.:632711743  Fax.: 632711743  Kontakt e-mail: sds@babiak.org.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:30-15:30
wto.: 7:30-15:30
śr.: 7:30-15:30
czw.: 7:30-15:30
pią.: 7:30-15:30
sdsdebnokrolewskie.bip.gov.pl więcej
8 SZKOŁA PODSTAWOWA IM TONY HALIKA WE WRZACEJ WIELKIEJ
Adres: 62-600 Wrząca Wielka  124  
Tel.:632615709  Fax.: 632615709  Kontakt e-mail: sphalik124@gmail.com
Godziny urzędowania:
pon.:---
wto.:---
śr.:---
czw.:---
pią.:---
spwrzaca.bip.gov.pl więcej
9 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH IM. STANISŁAWA I WŁADYSŁAWA GRABSKICH W KOLE
Adres: 62-600 Koło ul. Henryka Sienkiewicza 1  
Tel.:632720715  Fax.: 632720715  Kontakt e-mail: sekretariat@ekonomikkolo.pl
Godziny urzędowania:
pon.:---
wto.:---
śr.:---
czw.:---
pią.:---
zseakolo.bip.gov.pl więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..