Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Graficzna wyszukiwarka podmiotów


Brodnica Dolsk Książ Wielkopolski Śrem Mapa: powiat śremski

 
 

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 11

  Nazwa Strona  
1 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ,PSARSKIE
Adres: 63-100 Psarskie ul. Owocowa 8  
Tel.:0612829383  Fax.: 0612834481 
Godziny urzędowania:
pon.:---
wto.:---
śr.:---
czw.:---
pią.:---
dpspsarskie.bip.gov.pl więcej
2 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Adres: 63-112 Brodnica ul. Parkowa 2  
Tel.:612842507  Fax.: 612842509  Kontakt e-mail: OPS@BRODNICA.NET.PL
Godziny urzędowania:
pon.:---
wto.:---
śr.:---
czw.:---
pią.:---
opsbrodnica.bip.gov.pl więcej
3 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Adres: 63-140 Dolsk ul. Plac Wyzwolenia 3  
Tel.:0612825426  Fax.: 0612825426  Kontakt e-mail: OPS@DOLSK.PL
Godziny urzędowania:
pon.:---
wto.:---
śr.:---
czw.:---
pią.:---
opsdolsk.bip.gov.pl więcej
4 STRAŻ MIEJSKA
Adres: 63-100 Śrem ul. Adama Mickiewicza 10  
Tel.:2832511  Fax.: 2834487  Kontakt e-mail: STRAZMIEJSKA@SREM.COM.PL
Godziny urzędowania:
pon.: 6:00-22:00
wto.: 6:00-22:00
śr.: 6:00-22:00
czw.: 6:00-22:00
pią.: 6:00-22:00
strazmiejskasrem.bip.gov.pl więcej
5 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BODZYNIEWIE
Adres: 63-100 Bodzyniewo  35  
Tel.:612816995  Fax.: 612816510  Kontakt e-mail: sekretariat@spbodzyniewo.srem.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7.00-15.00
wto.: 7.00-15.00
śr.: 7.00-15.00
czw.: 7.00-15.00
pią.: 7.00-15.00
spbodzyniewo.bip.gov.pl więcej
6 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W IŁÓWCU
Adres: 63-112 Iłówiec  16  
Tel.:612839817    Kontakt e-mail: dyrektor@spilowiec.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:00-16:00
wto.: 7:00-16:00
śr.: 7:00-16:00
czw.: 7:00-16:00
pią.: 7:00-16:00
spilowiec.bip.gov.pl więcej
7 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HYMNU NARODOWEGO W BRODNICY
Adres: 63-112 Brodnica ul. Główna 61  
Tel.:612823596    Kontakt e-mail: szkola-brodnica@pnet.pl
Godziny urzędowania:
pon.:---
wto.:---
śr.:---
czw.:---
pią.:---
szkolabrodnica.bip.gov.pl więcej
8 WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚREMIE
Adres: 63-100 Śrem ul. Adama Mickiewicza 95  
Tel.:0612836273  Fax.: 0612836273  Kontakt e-mail: POR@REUMATOLOGIA.SREM.NET
Godziny urzędowania:
pon.:---
wto.:---
śr.:---
czw.:---
pią.:---
worsrem.bip.gov.pl więcej
9 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Adres: 63-140 Dolsk ul. Krupczyn 9  
Tel.:0612825700  Fax.: 0612825129  Kontakt e-mail: ZGK@DOLSK.PL

zgkdolsk.bip.gov.pl więcej
10 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W ŚREMIE
Adres: 63-100 Śrem ul. Józefa Wybickiego 2  
Tel.:612830177    Kontakt e-mail: sekretariat@zse-srem.pl
Godziny urzędowania:
pon.: 7:00-15:00
wto.: 7:00-15:00
śr.: 7:00-15:00
czw.: 7:00-15:00
pią.: 7:00-15:00
zse-srem.bip.gov.pl więcej
11 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŚREMIE
Adres: 63-100 Śrem ul. Poznańska 11  
Tel.:0612810024   
Godziny urzędowania:
pon.: 7:00-15:00
wto.: 7:00-15:00
śr.: 7:00-15:00
czw.: 7:00-15:00
pią.: 7:00-15:00
losrem.bip.gov.pl więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..