Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Graficzna wyszukiwarka podmiotów


Mapa: powiat Poznań

 
 

Wyniki wyszukiwania

12
  Nazwa Strona  
1 ZAKŁAD POPRAWCZY
Adres: 61-369 Poznań ul. Wagrowska 9  
Tel.:0618773719  Fax.: 8773767 
Godziny urzędowania:
pon.: -
wto.: -
śr.: -
czw.: -
pią.: -
zppoznan.bip.gov.pl więcej
2 WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Adres: 60-734 Poznań ul. Głogowska 26  
Tel.:618860800  Fax.: 610618862829 
Godziny urzędowania:
pon.:8.00 - 15.00
wto.:8.00 - 15.00
śr.:8.00 - 15.00
czw.:8.00 - 15.00
pią.:8.00 - 15.00
wsus.bip.gov.pl więcej
3 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Adres: 61-755 Poznań ul. Ewarysta Estkowskiego 6  
Tel.:618504781  Fax.: 618504789  Kontakt e-mail: KADRY@WSL.COM.PL
Godziny urzędowania:
pon.:7:30 - 15:30
wto.:7:30 - 15:30
śr.:7:30 - 15:30
czw.:7:30 - 15:30
pią.:7:30 - 15:30
wsl.bip.gov.pl więcej
4 WYŻSZA SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH IM. SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO
Adres: 61-577 Poznań ul. Różana 17A  
Tel.:616636264  Fax.: 616636252 

wsjosb.bip.gov.pl więcej
5 WYŻSZA SZKOŁA HANDLU I USŁUG
Adres: 61-485 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. 217/219  
Tel.:618434796  Fax.: 618434796  Kontakt e-mail: KWESTURA@WSHIU.POZNAN.PL
Godziny urzędowania:
pon.:8.00 - 18.00
wto.:8.00 - 18.00
śr.:8.00 - 18.00
czw.:8.00 - 18.00
pią.:8.00 - 18.00
ewshiu.bip.gov.pl więcej
6 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA
Adres: 60-778 Poznań ul. Elizy Orzeszkowej 1  
Tel.:6185105  Fax.: 618510518  Kontakt e-mail: REKTORAT@WSB.NET.PL
Godziny urzędowania:
pon.:07:30 - 14:30
wto.:07:30 - 14:30
śr.:07:30 - 14:30
czw.:07:30 - 14:30
pią.:07:30 - 14:30
wsbnet.bip.gov.pl więcej
7 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POZNANIU
Adres: 61-713 Poznań al. Niepodległości 16/18  
Tel.:0618541154  Fax.: 0618541834  Kontakt e-mail: WINB-PN@POZNAN.UW.GOV.PL
Godziny urzędowania:
pon.:8:00 - 16:00
wto.:7:30 - 15:30
śr.:7:30 - 15:30
czw.:7:30 - 15:30
pią.:7:30 - 15:30
winbpoznan.bip.gov.pl więcej
8 WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU
Adres: 60-163 Poznań ul. Sieradzka 29  
Tel.:618685272  Fax.: 618685660  Kontakt e-mail: WODR@WODR.POZNAN.PL
Godziny urzędowania:
pon.:7.15 - 15.15
wto.:7.15 - 15.15
śr.:7.15 - 15.15
czw.:7.15 - 15.15
pią.:7.15 - 15.15
wodr.bip.gov.pl więcej
9 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM.KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
Adres: 61-701 Poznań ul. Aleksandra Fredry 10  
Tel.:618521161   
Godziny urzędowania:
pon.:7:00 - 15:00
wto.:7:00 - 15:00
śr.:7:00 - 15:00
czw.:7:00 - 15:00
pią.:7:00 - 15:00
ump.bip.gov.pl więcej
10 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Adres: 61-712 Poznań ul. Henryka Wieniawskiego 1  
Tel.:618294000   
Godziny urzędowania:
pon.: -
wto.: -
śr.: -
czw.: -
pią.: -
uam.bip.gov.pl więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się