Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

  Województwo Stanowisko Termin składania  
1281 Wójt Gminy Czarnocin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspekt... ŁÓDZKIE podinspektor ds. budownictwa 2021-10-18 Zobacz
1282 Wójt Gminy Czarnocin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspekt... ŁÓDZKIE Podinspektor ds. obsługi Biura Rady 2021-03-15 Zobacz
1283 Wójt Gminy Czarnocin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Radca Prawny ŁÓDZKIE Radca Prawny 2020-12-21 Zobacz
1284 Wójt Gminy Czarnocin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarza... ŁÓDZKIE Sekretarz Gminy 2021-07-29 Zobacz
1285 Wójt Gminy Czarnocin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Zastępca Ki... ŁÓDZKIE Zastępca Kierownika Referatu ds. Rozwoju, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami 2021-04-09 Zobacz
1286 Wójt Gminy Wojaszówka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw k... PODKARPACKIE do spraw księgowości budżetowej 2021-09-20 Zobacz
1287 Wójt Gminy Wojaszówka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw z... PODKARPACKIE do spraw zamówień publicznych i inwestycji 2021-09-20 Zobacz
1288 Wójt Gminy Wojaszówka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw z... PODKARPACKIE do spraw zamówień publicznych i inwestycji 2021-10-06 Zobacz
1289 Wychowawca - Łódź ŁÓDZKIE Wychowawca 2021-12-15 Zobacz
1290 Wychowawca w Domu dla Dzieci w Gryźlinach – ul. Krótka 2, 11-034 Gryźliny WARMIŃSKO-MAZURSKIE Wychowawca 2021-11-30 Zobacz
1291 Wychowawca w Domu dla Dzieci w Olsztynku – ul. Sienkiewicza 26/1 11-015, Olsz... WARMIŃSKO-MAZURSKIE Wychowawca 2021-11-30 Zobacz
1292 WYCHOWAWCA W ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ POMORSKIE WYCHOWAWCA W ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ 2021-11-22 Zobacz
1293 Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: młodszy archiwist... PODKARPACKIE młodszy archiwista ds. digitalizacji materiałów archiwalnych 2021-11-19 Zobacz
1294 WYNIKI KOŃCOWE NABORU NA KIEROWNIKA SEKCJI ŹYWIENIA OPOLSKIE KIEROWNIK SEKCJI ŻYWIENIA 2019-06-24 Zobacz
1295 WYNIKI KOŃCOWE NABORU NA ZASTĘPCE DYREKTORA OPOLSKIE Zastępca Dyrektora 2019-04-12 Zobacz
1296 Wyniki naboru - młodszy archiwista Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział III ... LUBELSKIE młodszy archiwista 2020-06-30 Zobacz
1297 Wyniki naboru - młodszy archiwista Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Ch... LUBELSKIE młodszy archiwista 2020-02-14 Zobacz
1298 Wyniki naboru - młodszy archiwista Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kr... LUBELSKIE młodszy archiwista 2021-03-31 Zobacz
1299 Wyniki naboru - młodszy archiwista Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kr... LUBELSKIE młodszy archiwista 2020-03-03 Zobacz
1300 Wyniki naboru - młodszy archiwista Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kr... LUBELSKIE młodszy archiwista 2020-02-06 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się