Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 5162

123456789

  Nazwa zamówienia Województwo Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych. Laboratoria ... POMORSKIE 2022-07-06 08:00 zapytanie o cenę 2022-07-02 Zobacz
2 Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym OPOLSKIE 2022-07-08 10:15 zapytanie o cenę 2022-07-02 Zobacz
3 Roboty bydowlane KUJAWSKO-POMORSKIE 2022-06-30 10:00 zapytanie o cenę 2022-07-02 Zobacz
4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: Budowa dróg o nawierzchni utwardzonej wraz... DOLNOŚLĄSKIE 2022-07-11 11:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-07-01 Zobacz
5 ZAKUP I DOSTAWA MINIKOPARKI DO ZSLIE ŚLĄSKIE 2022-07-01 10:00 zapytanie o cenę 2022-07-01 Zobacz
6 Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury... POMORSKIE 2022-07-08 11:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-07-01 Zobacz
7 Dostawa mebli i wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu z podziałem na trzy... ZACHODNIOPOMORSKIE 2022-07-06 10:00 przetarg nieograniczony 2022-07-01 Zobacz
8 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej ... PODLASKIE brak przetarg nieograniczony 2022-07-01 Zobacz
9 Przewóz uczniów i opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Kowalach na basen w Kolbudach POMORSKIE 2022-07-18 12:00 zapytanie o cenę 2022-07-01 Zobacz
10 Zakup komputerów przenośnych i stacji dokujących dla pracowników realizujących zadania w ramach P... ŚWIĘTOKRZYSKIE 2022-07-06 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-07-01 Zobacz
11 Zamówienie publiczne POMORSKIE brak przetarg nieograniczony 2022-07-01 Zobacz
12 Wynik postępowania - pomoce dydaktycze DOLNOŚLĄSKIE brak zapytanie o cenę 2022-07-01 Zobacz
13 unieważnienie postępowania na 7-dniowy wyjazd socjoterapeutyczny ŁÓDZKIE brak zapytanie o cenę 2022-07-01 Zobacz
14 zapytanie ofertowe dotyczące: Zorganizowania i przeprowadzenia 5-dniowego wyjazdu socjoterapeutyc... ŁÓDZKIE 2022-07-12 09:00 zapytanie o cenę 2022-07-01 Zobacz
15 Zamówienie publiczne POMORSKIE brak przetarg nieograniczony 2022-07-01 Zobacz
16 Utwardzenie placu z kostki betonowej wraz z jego odwodnieniem przy warsztatach mechanizacji rolni... KUJAWSKO-POMORSKIE 2022-06-22 10:00 przetarg nieograniczony 2022-07-01 Zobacz
17 Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscow... MAZOWIECKIE 2022-07-18 10:00 przetarg nieograniczony 2022-07-01 Zobacz
18 Zapytanie ofertowe dot. usługi polegającej na zakupie, dostarczeniu i montażu 11 sztuk zbiorników... MAZOWIECKIE 2022-07-29 12:00 zapytanie o cenę 2022-07-01 Zobacz
19 Przebudowa, remont pomieszczeń na parterze budynku Domu Kultury przy ul. Gimnazjalnej w Strzelnie... KUJAWSKO-POMORSKIE 2022-06-01 12:00 tryb podstawowy z możliwością negocjacji 2022-07-01 Zobacz
20 Wykonywanie drobnych napraw biezących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych stolarsko-sz... LUBUSKIE brak tryb podstawowy z możliwością negocjacji 2022-07-01 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..