Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 6121

123456789

  Nazwa zamówienia Województwo Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Usunięcie istniejącego fundamentu i wykonanie nowegofundamentu ogrodzenia PODLASKIE 2022-12-02 15:00 zapytanie o cenę 2022-11-29 Zobacz
2 Ogłoszenie postępowania o zamówienie publiczne: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla ... WIELKOPOLSKIE 2022-11-29 12:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-11-29 Zobacz
3 Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu w Gorzowie Wielkop... LUBUSKIE 2022-12-12 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-11-29 Zobacz
4 Dostawa serwera oraz sprzętu komputerowego MAZOWIECKIE 2022-12-05 13:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-11-29 Zobacz
5 ICM-PU-011/2022/OT Serwis modułów energetycznych typu DRUPS MAZOWIECKIE 2022-12-01 10:00 przetarg nieograniczony 2022-11-29 Zobacz
6 Usługa - Kompleksowa usługa wynajmu sztucznego lodowiska przenośnego o wymiarach 20 x 40 m wraz z... PODKARPACKIE 2022-11-28 10:00 przetarg nieograniczony 2022-11-29 Zobacz
7 Zakup i dostawa fabrycznie nowej waltorni podwójnej dyszkantowej wraz z futerałem dla Polskiej Or... MAZOWIECKIE 2022-12-07 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-11-29 Zobacz
8 Dostawa oleju do celów grzewczych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi ŁÓDZKIE 2022-12-07 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-11-29 Zobacz
9 Remont fontanny przy ul. Rynek w Mielcu PODKARPACKIE 2022-12-06 10:00 tryb podstawowy z możliwością negocjacji 2022-11-29 Zobacz
10 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu - budynek E OPOLSKIE 2022-11-23 10:00 zapytanie o cenę 2022-11-29 Zobacz
11 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb realizacji projektu "Obowiązki rolnika w świ... PODKARPACKIE 2022-11-29 11:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-11-29 Zobacz
12 Zakup i dostawa stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Piotrowicach DOLNOŚLĄSKIE 2022-12-01 15:00 zapytanie o cenę 2022-11-29 Zobacz
13 Remont mieszkania z przeznaczeniem na mieszkanie chronione wspierane przy ul. Słowiańskiej 31/1 w... OPOLSKIE 2022-12-12 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-11-29 Zobacz
14 Remont ulicy Grabiowej w Mielcu PODKARPACKIE 2022-11-21 10:00 tryb podstawowy z możliwością negocjacji 2022-11-29 Zobacz
15 Dostawa opakowań na opady medyczne dla potrzeb szpitala PODKARPACKIE 2022-12-02 10:00 zapytanie o cenę 2022-11-29 Zobacz
16 Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych PODKARPACKIE 2022-11-28 15:00 zapytanie o cenę 2022-11-29 Zobacz
17 Opracowanie dokumentacji projektowej DOLNOŚLĄSKIE 2022-12-07 14:00 zapytanie o cenę 2022-11-29 Zobacz
18 UOTT/53/177/2022 nr ref. T675, Przygotowanie i złożenie zgłoszenia patentowego w ramach fazy regi... MAZOWIECKIE 2022-11-28 10:00 przetarg nieograniczony 2022-11-29 Zobacz
19 UOTT/53/183/2022 nr ref. T516, sporządzenie na piśmie i wniesienie odpowiedzi merytorycznej (stan... MAZOWIECKIE 2022-11-28 10:00 przetarg nieograniczony 2022-11-29 Zobacz
20 Dostawa - Dostawa wyposażenia technicznego dla hali sportowej MOSiR Mielec PODKARPACKIE 2022-12-07 10:00 tryb podstawowy z możliwością negocjacji 2022-11-29 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..