Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Start
ePUAP
Informacje dodatkowe
Podsumowanie
Zakończenie
Po co?
Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP) służy do nieodpłatnego zakładania i prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej przez podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Dla kogo?
SSDIP został zbudowany w celu ułatwienia obywatelom dostępu do informacji publicznej poprzez ujednolicenie struktury założonych w jego ramach stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej. SSDIP zawiera jednolite menu przedmiotowe dla wszystkich podmiotów o tych samych kompetencjach oraz zintegrowany mechanizm wyszukujący informacje według predefiniowanych kryteriów.

Jak?

Podmioty będące podmiotami publicznymi
Podmioty, które posiadają konto na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) oraz uzyskały w MAC funkcjonalności ePUAP Podmiotu Publicznego powinny:
 • złożyć wniosek do Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) o nadanie uprawnień dostępu do SSDIP, na adres e-mail: ssdip-pomoc@coi.gov.pl
 • założyć stronę podmiotową BIP zgodnie z procedurą określoną w SSDIP
Podmioty, które nie posiadają konta na platformie ePUAP, aby założyć stronę podmiotową BIP powinny:
 • założyć konto na platformie ePUAP, a następnie, przy wykorzystaniu założonego konta, utworzyć konto reprezentowanego przez siebie podmiotu publicznego
 • złożyć wniosek do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAC) o aktywowanie funkcjonalności ePUAP dla podmiotu publicznego
 • złożyć wniosek do COI o nadanie uprawnień dostępu do SSDIP na adres e-mail: ssdip-pomoc@coi.gov.pl
 • założyć stronę podmiotową BIP zgodnie z procedurą określoną w SSDIP

Podmioty niebędące podmiotami publicznymi, lecz wykonujące zadania publiczne
Podmioty, które posiadają konto na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) powinny:
 • złożyć wniosek do Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) o nadanie uprawnień dostępu do SSDIP, na adres e-mail: ssdip-pomoc@coi.gov.pl
 • założyć stronę podmiotową BIP zgodnie z procedurą określoną w SSDIP
Podmioty, które nie posiadają konta na platformie ePUAP, aby założyć stronę podmiotową BIP powinny:
 • założyć konto na platformie ePUAP, a następnie, przy wykorzystaniu założonego konta, utworzyć konto reprezentowanego przez siebie podmiotu
 • przesłać oświadczenie (skan wypełnionego i podpisanego dokumentu) do COI na adres e-mail: ssdip-pomoc@coi.gov.pl w celu nadanie uprawnień dostępu do SSDIP
 • założyć stronę podmiotową BIP zgodnie z procedurą określoną w SSDIP
dalej