Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2012-03-27 12:52:51  Maciej Cetler

Pole _active wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_activepuste1
2014-03-11 22:36:45  Paweł Kozub
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
created2012-03-27 12:52:43.894025puste
modified2012-03-27 12:52:43.894025puste
2012-03-27 12:52:44  Maciej Cetler

Utworzono Faq 11 o nazwie 'Jak są zabezpieczone strony BIP urzędów samorządowych??'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste11
user_idpuste67250
questionpusteJak są zabezpieczone strony BIP urzędów samorządowych??
answerpusteBezpieczeństwa stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej w ramach Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP) gwarantowane jest dzięki zastosowanym zabezpieczeniom programowym oraz sprzętowym o wysokim standardzie. Dla wzmocnienia bezpieczeństwa SSDIP korzysta z systemu uprawnień ePUAP.
faqcategory_idpuste4
createdpuste2012-03-27 12:52:43.894025
modifiedpuste2012-03-27 12:52:43.894025

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się