Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2021-01-11 10:04:45  Agnieszka Kolega

Załączono plik 550379

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3585688
user_idpuste295606
fobject_idpuste550379
resource_idpuste1522
modelpusteJoboffer
foreign_idpuste8911
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-08 12:15:45  Agnieszka Kolega

Utworzono ofertę pracy 8911 o nazwie 'Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste8911
namepusteKwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
shortpusteKwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
fullpuste

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

contact_personpusteAgnieszka Kolega
educationpuste1
user_idpuste295606
resource_idpuste1522
language_idpuste1
occupationpustewszystkie
deadlinepuste2022-01-31
publishfrompuste2022-01-31
publishtopuste2022-01-31
slugpustekwestionariusz-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie
2019-05-08 13:45:33  Agnieszka Kolega

Pole publishfrom zmieniło wartość z '2022-01-31' na '2019-05-08'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishfrom2022-01-312019-05-08
2019-05-08 13:46:12  Agnieszka Kolega
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2021-01-11 10:04:45  Agnieszka Kolega
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się