Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2021-03-23 14:38:56  Rafał Opiela

Załączono plik 941511

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3743449
user_idpuste2500895
fobject_idpuste941511
resource_idpuste2138
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste30699
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-03-23 14:38:56  Rafał Opiela

Załączono plik 942255

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3743450
user_idpuste2500895
fobject_idpuste942255
resource_idpuste2138
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste30699
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-03-23 14:38:56  Rafał Opiela

Załączono plik 948922

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3743451
user_idpuste2500895
fobject_idpuste948922
resource_idpuste2138
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste30699
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-03-23 14:38:56  Rafał Opiela

Załączono plik 948923

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3743452
user_idpuste2500895
fobject_idpuste948923
resource_idpuste2138
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste30699
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-03-23 14:38:56  Rafał Opiela

Załączono plik 948955

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3743453
user_idpuste2500895
fobject_idpuste948955
resource_idpuste2138
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste30699
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-03-23 14:38:56  Rafał Opiela

Załączono plik 955029

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3743454
user_idpuste2500895
fobject_idpuste955029
resource_idpuste2138
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste30699
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-03-03 13:19:32  Rafał Opiela

Utworzono zamówienie publiczne 30699 o nazwie 'ZP/3/03/03/2021'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste30699
namepusteZP/3/03/03/2021
contract_subjectpusteDostawa laptopów, dysku zewnętrznego oraz szyfrowanej pamięci USB
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste7
announcerpusteCentrum Fizyki Teoretycznej PAN
deadlinepuste2021-03-18
publishfrompuste2021-03-03
publishtopuste2030-01-01
txtpuste

Logo

Zaproszenie nr ZP/3/03/03/2021 do składania ofert w przedmiocie: Dostawa laptopów, dysku zewnętrznego oraz szyfrowanej pamięci USB w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającego w złotych równowartości kwoty 130 000, 00 PLN.

user_idpuste2500895
resource_idpuste2138
language_idpuste1
valuepuste50000
authorpusteKarolina Szafrańska
deadlinetimepuste
2021-03-04 11:39:52  Rafał Opiela

Pole txt zmieniło wartość z '<p style="width: 100%; text-align: center;"> <img alt="Logo" src="https://uploads-ssl.webflow.com/5ee9d656ecaab814300ab93a/603f7dfb85e0117807f92ff7_logo_cft.png" style="width: 407px;" /></p> <p style="width: 100%; text-align: center;"> Zaproszenie nr ZP/3/03/03/2021 do składania ofert w przedmiocie: <strong> Dostawa laptopów, dysku zewnętrznego oraz szyfrowanej pamięci USB</strong> w postępowaniu o wartości zam&oacute;wienia nieprzekraczającego w złotych r&oacute;wnowartości kwoty 130 000, 00 PLN.</p> ' na '<p style="width: 100%; text-align: center;"> <img alt="Logo" src="https://uploads-ssl.webflow.com/5ee9d656ecaab814300ab93a/603f7dfb85e0117807f92ff7_logo_cft.png" style="width: 407px;" /></p> <p style="width: 100%; text-align: center;"> Zaproszenie nr ZP/3/03/03/2021 do składania ofert w przedmiocie: <strong> Dostawa laptop&oacute;w, dysku zewnętrznego oraz szyfrowanej pamięci USB</strong> w postępowaniu o wartości zam&oacute;wienia nieprzekraczającego w złotych r&oacute;wnowartości kwoty 130 000, 00 PLN.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Logo

Zaproszenie nr ZP/3/03/03/2021 do składania ofert w przedmiocie: Dostawa laptopów, dysku zewnętrznego oraz szyfrowanej pamięci USB w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającego w złotych równowartości kwoty 130 000, 00 PLN.

Logo

Zaproszenie nr ZP/3/03/03/2021 do składania ofert w przedmiocie: Dostawa laptopów, dysku zewnętrznego oraz szyfrowanej pamięci USB w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającego w złotych równowartości kwoty 130 000, 00 PLN.

2021-03-04 11:50:29  Rafał Opiela
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2021-03-16 11:14:33  Rafał Opiela
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2021-03-16 11:32:10  Rafał Opiela
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2021-03-23 14:38:55  Rafał Opiela
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się