Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Księgowy/a  
E-mail
sekretariat@w-modr.pl  
Telefon
89 535 76 84  
Fax
 
Data składania
2021-11-03  
Data wygaśnięcia
2021-11-03  
Tagi
 
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE  
Powiat
Olsztyn  
Gmina
Olsztyn
Miasto
Olsztyn  
Ulica
ul. Jagiellońska  
Numer budynku
91  

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie  
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel./fax: 89 535 76 84, 89 526 44 39, 89 526 82 29    e-mail: sekretariat@w-modr.pl, www.wmodr.pl


Ogłoszenie nr 37/2021
na stanowisko
Księgowa/y


  Wymagania:
- wykształcenie średnie, minimum 3 lata pracy w księgowości, znajomość przepisów z zakresu: podatku CIT i VAT, mile widziana znajomość programu ENOVA.


Wymagane dokumenty:
•CV oraz list motywacyjny;
•kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,  
•zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Termin składania dokumentów: 3 listopada 2021 r.

Dokumenty (skany dokumentów) należy przesłać poczta elektroniczną  do 03.11.2021 r. godz. 15.00  na adres 
sekretariat@w-modr.pl– w tytule e-maila należy wpisać „ Nabór- ogłoszenie nr 37/2021 

lub pocztą  na adres:                         

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn z dopiskiem: „ Nabór- ogłoszenie nr 37/2021”

 

Kontakt:
tel./fax: 89 535 76 84, 89 526 44 39, 89 526 82 29, e-mail: sekretariat@w-modr.pl, www.w-modr.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się