Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony  
Stanowisko
Doradca w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 5, Zespół Doradców w Mrągowie, obsługa gminy Sorkwity  
E-mail
sekretariat@w-modr.pl  
Telefon
89 535 76 84  
Fax
 
Data składania
2021-10-22  
Data wygaśnięcia
2021-10-22  
Tagi
 
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE  
Powiat
Olsztyn  
Gmina
Olsztyn
Miasto
Olsztyn  
Ulica
ul. Jagiellońska  
Numer budynku
91  

Podstawowy zakres obowiązków :

 1. prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej, upowszechnieniowej i promocyjnej
  w zakresie:
  • systemów i technologii produkcji rolniczej,
  • ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym,
  • przetwórstwa i marketingu produktów rolno-spożywczych, w tym lokalnych regionalnych,
  • integracji poziomej i pionowej,
  • aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich i rozwoju przedsiębiorczości, w tym pozarolniczej,
  • zasad finansowego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich ze środków krajowych lub zagranicznych,
  • ochrony środowiska, bioróżnorodności, zapobiegania i adaptacji do zmian klimatu,
  • zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi;
 2. prowadzenie monitoringu cen płodów rolnych, środków produkcji, nawozów mineralnych;
 3. upowszechnianie rolniczych informacji rynkowych;
 4. prowadzenie monitoringu przebiegu prac w rolnictwie;
 5. prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości gospodarstw rolnych;
 6. współudział w organizacji targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć  upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego;
 7. sporządzanie analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych;
 8. sporządzanie planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych;
 9. sporządzanie planów działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej, planów działalności ekologicznej;
 10. sporządzanie planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych;
 11. wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych.

 

Wymagania: wykształcenie wyższe, umiejętność prowadzenia doradztwa  i szkoleń, dobra znajomość  programów komputerowych Microsoft Office, posiadanie prawa jazdy oraz samochodu.

 

Preferowane:miejsce zamieszkania  teren obsługiwanej gminy, pochodzenie wiejskie, doświadczenie w pracy z rolnikami i przedsiębiorcami rolnymi

                         

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny;
 • dokumenty  potwierdzające  wykształcenie i kwalifikacje zawodowe  (kserokopie dyplomów ukończenia studiów, świadectw pracy, oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Termin składania dokumentów: do 22.10.2021r. godz. 15.00

 

Dokumenty (skany dokumentów) należy przesłać poczta elektroniczną  do 22.10.2021 r. godz. 15.00  na adres 
sekretariat@w-modr.pl– w tytule e-maila należy wpisać „ Nabór- ogłoszenie nr 36/2021 

lub pocztą  na adres:                         

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn z dopiskiem: „ Nabór- ogłoszenie nr 36/2021”

 

Kontakt:
tel./fax: 89 535 76 84, 89 526 44 39, 89 526 82 29, e-mail: sekretariat@w-modr.pl, www.w-modr.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się