Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu

Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
inne  
Rodzaj pracy
badania i rozwój  
Stanowisko
Stypendysta  
E-mail
rekrutacja@cft.edu.pl  
Telefon
+48 22 847 09 20  
Fax
+48 22 843 13 69  
Data składania
2021-09-27  
Data wygaśnięcia
2030-01-01  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Mokotów
Miasto
Warszawa  
Ulica
Aleja Lotników  
Numer budynku
32/46  

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie prof. Agnieszki Janiuk

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty do
projektu badawczego „Pochodzenie rozbłysków gamma i ich wielozakresowa charakterystyka
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, zarejestrowanego pod numerem
2019/35/B/ST9/04000.
Do konkursu mogą przystąpić studenci lub doktoranci. Poszukujemy kandydatów
zainteresowanych pracą badawczą w dziedzinie astrofizyki numerycznej. Preferowani będą
kandydaci posiadający publikację w tej dziedzinie, posiadający doświadczenie w programowaniu.
Kandydaci powinni złożyć do dnia 27.09.2021 r. następujące dokumenty:
1. Życiorys naukowy uwzględniający dotychczasowy przebieg studiów i ewentualne
osiągnięcia naukowe (publikacje, udział w projektach badawczych, wystąpienia
konferencyjne), uzupełniony klauzulą RODO.
2. kwestionariusz osobowy,
3. ewentualnie listy polecające.
Dokumenty należy dostarczyć drogą elektroniczną, wysyłające je na adres rekrutacja@cft.edu.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.09.2021. O wynikach konkursu kandydaci zostaną
powiadomieni drogą elektroniczną. Zwycięzcy konkursu otrzymają stypendium wypłacane ze
środków projektu. Warunkiem otrzymywania stypendium jest sumienne prowadzenie pracy
badawczej zgodnie z wytycznymi kierownika projektu.
Stypendium będzie przyznane zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady NCN 25/2019 z
dnia 14 marca 2019 r. Wszelkie pytania prosimy kierować mailem do opiekuna projektu prof. Agnieszki Janiuk, na adres
agnes@cft.edu.pl.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się