Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
1 Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ł... LUBELSKIE Klauzula Informacyjna 2099-09-03 Zobacz
2 Kwestionariusz osobowy oraz Oświadczenia kandydata LUBELSKIE kwestionariusz osobowy + oświadczenia kandydata 2099-01-01 Zobacz
3 Nabór ciągły na stanowisko: opiekun ZACHODNIOPOMORSKIE opiekun 2030-01-31 Zobacz
4 Nabór ciągły na stanowisko: pielęgniarka i położnej ZACHODNIOPOMORSKIE pielęgniarka 2030-01-31 Zobacz
5 WH/12/2019 MAZOWIECKIE Adiunkt 2030-01-01 Zobacz
6 WH/01/2020 MAZOWIECKIE Adiunkt 2030-01-01 Zobacz
7 OP/14/11/2017 MAZOWIECKIE Profesor 2030-01-01 Zobacz
8 OP/23/04/2015 MAZOWIECKIE Adiunkt 2030-01-01 Zobacz
9 Zakład Poprawczy w Barczewie zatrudni nauczyciela psychologa WARMIŃSKO-MAZURSKIE Nauczyciel psycholog 2022-12-31 Zobacz
10 Zakład Poprawczy w Barczewie zatrudni lekarza psychiatrę dzieci i młodzieży WARMIŃSKO-MAZURSKIE Lekarz psychiatra 2022-12-31 Zobacz
11 Nabór na stanowisko poza korpusem służby cywilnej (oferta bezterminowa) LUBELSKIE Operator numeru alarmowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie (oferta bezterminowa) 2022-11-30 Zobacz
12 Klauzula informacyjna LUBUSKIE wszystkie 2022-07-31 Zobacz
13 Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie LUBUSKIE wszystkie 2022-01-31 Zobacz
14 Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego MAZOWIECKIE nauczyciel 2022-01-31 Zobacz
15 Nabór na stanowisko muzyka orkiestrowego: zastępca koncertmistrzów orkiestry POMORSKIE Muzyk orkiestrowy: zastępca koncertmistrzów orkiestry 2022-01-16 Zobacz
16 Specjalista branży mechanicznej w Porcie Lotniczym Warszawa - Radom MAZOWIECKIE Specjalista branży mechanicznej w Porcie Lotniczym Warszawa - Radom 2021-12-31 Zobacz
17 Zatrudnię nauczyciela 4 - 5 latków DOLNOŚLĄSKIE nauczyciel przedszkola 2021-12-31 Zobacz
18 Specjalista branży drogowej w Porcie Lotniczym Warszawa - Radom MAZOWIECKIE Specjalista branży drogowej w Porcie Lotniczym Warszawa - Radom 2021-12-31 Zobacz
19 Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Organizacji Przedsiębiorstwa LUBELSKIE Asystent 2021-12-31 Zobacz
20 Wyniki naboru na wolne stanowisko specjalista ds. płac. ŁÓDZKIE specjalista ds. płac 2021-12-31 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się