Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj zamówień publicznych


wszystkie wybraneco najmniej jeden z wybranych
Od Do

Od Do


Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 5191

123456789

  Nazwa zamówienia Województwo Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego. ŚLĄSKIE 2022-07-12 09:00 przetarg nieograniczony 2022-07-04 Zobacz
2 Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach Projektu „Wsparcie na Nowy Start zawodowy" nr RPLD.10... ŁÓDZKIE 2022-07-12 09:00 zapytanie o cenę 2022-07-04 Zobacz
3 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z.O.O W SĘDZISZOWIE ŚWIĘTOKRZYSKIE 2022-07-05 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-07-04 Zobacz
4 Roboty bydowlane KUJAWSKO-POMORSKIE 2022-07-11 10:00 zapytanie o cenę 2022-07-04 Zobacz
5 Sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 200 MAZOWIECKIE 2022-07-12 10:00 przetarg nieograniczony 2022-07-04 Zobacz
6 Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Jedliczu na dz. o nr ewid. 1365/43. PODKARPACKIE 2022-06-24 11:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-07-04 Zobacz
7 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerow... PODKARPACKIE 2022-06-23 15:58 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-07-04 Zobacz
8 Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Dobieszynie. PODKARPACKIE 2022-07-19 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-07-04 Zobacz
9 Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych MAZOWIECKIE 2022-06-29 09:00 przetarg nieograniczony 2022-07-04 Zobacz
10 Wykonanie robót rozbiórkowych ścianek działowych i sufitów podwieszanych w lokalu użytkowym znajd... MAZOWIECKIE 2022-06-07 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-07-04 Zobacz
11 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Dostawa i montaż klimatyzato... ŚLĄSKIE brak tryb podstawowy bez negocjacji 2022-07-04 Zobacz
12 Zapewnienie usługi wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Redha... MAZOWIECKIE 2022-05-09 11:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-07-04 Zobacz
13 Sprzedaż surowca drzewnego pozyskanego z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa w stosunku ... MAZOWIECKIE 2022-07-19 14:40 przetarg nieograniczony 2022-07-04 Zobacz
14 10/AM/2022 - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania WIELKOPOLSKIE 2022-07-11 10:00 przetarg nieograniczony 2022-07-04 Zobacz
15 Sukcesywna dostawa ziemniaków młodych krajowych OPOLSKIE 2022-07-01 10:00 zapytanie o cenę 2022-07-04 Zobacz
16 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Michałowie wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Bagniuka... PODLASKIE 2022-07-12 09:00 przetarg nieograniczony 2022-07-04 Zobacz
17 Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową i kanałem technologicznym w ul. Be... DOLNOŚLĄSKIE 2022-07-20 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-07-04 Zobacz
18 Zapytanie o cenę- remont sali nr 14 i klatki schodowej MAZOWIECKIE 2022-07-08 14:00 zapytanie o cenę 2022-07-04 Zobacz
19 Dostawa narzędzi i elektronarzędzi, narzędzi o napędzie spalinowym oraz akcesoriów dla jednostek ... MAZOWIECKIE 2022-08-04 11:00 przetarg nieograniczony 2022-07-04 Zobacz
20 ROM I - Remont trzech lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowany... ŚLĄSKIE 2022-07-21 09:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-07-04 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..