Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 6256

123456789

  Nazwa zamówienia Województwo Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Dostawy artykułów spożywczych w I szym półroczu 2023r. PODKARPACKIE 2022-12-07 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-07 Zobacz
2 KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E DLA GMINNEGO CENTRUM EDUKACJI I SPORTU ... DOLNOŚLĄSKIE 2022-12-02 11:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-07 Zobacz
3 Dostawa paliw do GCEiS w Ziębicach DOLNOŚLĄSKIE 2022-12-01 11:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-07 Zobacz
4 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego (mikrobusu) dostosowanego do przewozu osób niepełno... POMORSKIE 2022-12-15 10:00 przetarg nieograniczony 2022-12-07 Zobacz
5 Wykonanie adaptacji budynku przy ul. J. Kasprowicza 14 na potrzeby instytucji kulturalnych MAZOWIECKIE 2022-12-22 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-07 Zobacz
6 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Zespołu Szkół im. Władysława Podkowińskiego ... MAZOWIECKIE 2022-12-05 12:00 przetarg nieograniczony 2022-12-07 Zobacz
7 Utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości gminnych administrowanych przez ZGM Toruń... KUJAWSKO-POMORSKIE 2022-12-15 08:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-07 Zobacz
8 Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół im.Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi MAZOWIECKIE 2022-12-02 12:00 przetarg nieograniczony 2022-12-07 Zobacz
9 Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 5 288 192,70 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej... PODKARPACKIE 2022-11-18 10:00 przetarg nieograniczony 2022-12-07 Zobacz
10 DO-ZP.252.6.PN.WM.r.b.2022.DP - Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym pr... LUBELSKIE 2022-12-22 13:00 przetarg nieograniczony 2022-12-07 Zobacz
11 Dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie na 2023 rok ŚWIĘTOKRZYSKIE 2022-12-07 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-07 Zobacz
12 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2023 r. PODKARPACKIE brak zapytanie o cenę 2022-12-07 Zobacz
13 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PODKARPACKIE brak zapytanie o cenę 2022-12-07 Zobacz
14 NA SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW WRAZ DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW ZINTEGROWANYCH W SYSTEMIE INFORMATY... MAZOWIECKIE 2022-11-18 10:00 przetarg nieograniczony 2022-12-07 Zobacz
15 [WYNIK]zapytanie ofertowe dotyczące: Przygotowania i dostawy obiadów dwudaniowych dla pensjonariu... ŁÓDZKIE brak zapytanie o cenę 2022-12-07 Zobacz
16 Dostawa - Dostawa wyposażenia basenowego dla hali sportowej MOSiR Mielec PODKARPACKIE 2022-12-07 10:00 tryb podstawowy z możliwością negocjacji 2022-12-07 Zobacz
17 Dostawa i montaż rolet wewnętrznych KUJAWSKO-POMORSKIE 2022-12-14 10:00 zapytanie o cenę 2022-12-07 Zobacz
18 Zaproszenie do składania ofert na sprzątanie pomieszczeń Komendy Miejskiej PSP w Chełmie LUBELSKIE 2022-12-19 10:00 zapytanie o cenę 2022-12-07 Zobacz
19 „Dostawa paliwa gazowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie na 2023r WIELKOPOLSKIE brak tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-07 Zobacz
20 11/ZP/2022 Usługi porządkowo - czystościowe w placówkach należących do SPZOZ Rejonowego Pogotowia... ŚLĄSKIE 2022-12-16 12:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-07 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..