Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 5291

123456789

  Nazwa zamówienia Województwo Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Świadczenie usługi cateringowej POMORSKIE 2022-07-16 12:00 zapytanie o cenę 2022-06-29 Zobacz
2 7/AM/2022 - Przebudowa budynku dydaktycznego „B” Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poz... WIELKOPOLSKIE 2022-06-29 10:00 przetarg nieograniczony 2022-06-29 Zobacz
3 Przewóz do szkół podstawowych na terenie Gminy Stąporków wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi ... ŚWIĘTOKRZYSKIE 2022-07-07 09:00 przetarg nieograniczony 2022-06-29 Zobacz
4 Dostawa mebli i wyposażenia sal w ramach programu ,,Laboratoria Przyszłości” WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2022-07-05 14:00 przetarg nieograniczony 2022-06-29 Zobacz
5 ROM I - Montaż wyłączników przeciwpożarowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Leśnej... ŚLĄSKIE 2022-07-14 09:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-06-29 Zobacz
6 Zamówienie publiczne POMORSKIE brak przetarg nieograniczony 2022-06-29 Zobacz
7 Digitalizacja dokumentacji aktowej zasobów Archiwum Głównego Akt Dawnych w trybie usługi zewnętrznej MAZOWIECKIE 2022-06-10 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-06-29 Zobacz
8 Informacja o wyborze oferty LUBUSKIE brak zapytanie o cenę 2022-06-29 Zobacz
9 Zaproszenie do składania ofert LUBUSKIE 2022-07-12 13:46 zapytanie o cenę 2022-06-29 Zobacz
10 Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na rzecz P... ŚLĄSKIE 2022-07-07 10:00 usługi społeczne 2022-06-29 Zobacz
11 Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych MAZOWIECKIE 2022-06-29 09:00 przetarg nieograniczony 2022-06-29 Zobacz
12 Przeprowadzenie zajęć na basenach w Wodnym Parku Tychy dla uczniów klas II tyskich szkół podstawo... ŚLĄSKIE brak zamówienie z wolnej ręki 2022-06-29 Zobacz
13 Zakup, dostawa oraz montaż elementów infrastruktury stadionowej z podziałem na części (...) DOLNOŚLĄSKIE 2022-06-29 10:00 zapytanie o cenę 2022-06-29 Zobacz
14 NZI.261.33.2022 - „Budowa i modernizacja zieleńców w Katowicach” ŚLĄSKIE 2022-07-19 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-06-29 Zobacz
15 Koordynacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społeczneg... ŁÓDZKIE 2022-07-07 10:00 zapytanie o cenę 2022-06-29 Zobacz
16 Usługa udzielania specjalistycznego poradnictwa psychologicznego KUJAWSKO-POMORSKIE 2022-06-03 15:00 zapytanie o cenę 2022-06-29 Zobacz
17 Remont lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Browarowej 4/29 administ... ŚLĄSKIE 2022-06-29 09:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-06-29 Zobacz
18 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu pięciu Gmin – Gminy Miasta Dębicy, Gminy Brzostek, ... PODKARPACKIE 2022-08-01 10:00 przetarg nieograniczony 2022-06-29 Zobacz
19 „Dostawa liofilizatora stołowego wraz z wyposażeniem” MAZOWIECKIE 2022-06-29 12:00 zapytanie o cenę 2022-06-29 Zobacz
20 NZI.261.34.2022 - „Remont dachu budynku gospodarczego i szklarni w Zakładzie Zieleni Miejskiej w ... ŚLĄSKIE 2022-07-13 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-06-29 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..