Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj ofert pracyOd Do


Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 1655

123456789
  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
1 Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ł... LUBELSKIE Klauzula Informacyjna 2099-09-03 Zobacz
2 Kwestionariusz osobowy oraz Oświadczenia kandydata LUBELSKIE kwestionariusz osobowy + oświadczenia kandydata 2099-01-01 Zobacz
3 Nabór ciągły na stanowisko ZACHODNIOPOMORSKIE opiekun 2030-01-31 Zobacz
4 Nabór ciągły na stanowisko ZACHODNIOPOMORSKIE pielęgniarka/położna 2030-01-31 Zobacz
5 Oświadczenie dla osób ubiegających się o stanowisko urzędnicze LUBUSKIE wszystkie 2026-12-31 Zobacz
6 Klauzula informacyjna LUBUSKIE wszystkie 2026-07-31 Zobacz
7 KWESTIONARIUSZ DLA KANDYDATÓW DO PRACY LUBUSKIE WSZYSTKIE 2026-01-31 Zobacz
8 Lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych PODKARPACKIE Lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych 2024-12-31 Zobacz
9 Zatrudnimy Lekarza ŚWIĘTOKRZYSKIE Lekarz 2024-12-31 Zobacz
10 Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii PODKARPACKIE Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii 2024-12-31 Zobacz
11 Nabór na stanowisko poza korpusem służby cywilnej (oferta bezterminowa) LUBELSKIE Operator numeru alarmowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie (oferta bezterminowa) 2023-11-30 Zobacz
12 Specjalista w Dziale Dozymetrii ŁÓDZKIE Specjalista 2023-11-30 Zobacz
13 Strażnik DOLNOŚLĄSKIE Strażnik 2023-09-27 Zobacz
14 Psycholog DOLNOŚLĄSKIE Psycholog 2023-09-27 Zobacz
15 Technik Masażysta POMORSKIE Technik Masażysta 2023-07-21 Zobacz
16 NABÓR FIZJOTERAPEUTA POMORSKIE Fizjoterapueta 2023-06-28 Zobacz
17 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PODKARPACKIE ratownik wodny 2023-05-01 Zobacz
18 CFT/17/2022 MAZOWIECKIE Adiunkt 2023-03-31 Zobacz
19 JK/16/2022 MAZOWIECKIE Adiunkt 2023-03-31 Zobacz
20 Nauczyciel języka angielskiego WARMIŃSKO-MAZURSKIE nauczyciel 2023-02-28 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..