Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

  Województwo Stanowisko Termin składania  
41 Nabór na wolne stanowisko pracy ASPIRANT PRACY SOCJALNEJ DOLNOŚLĄSKIE ASPIRANT PRACY SOCJALNEJ 2021-11-15 Zobacz
42 Pracownik zaplecza sportowego DOLNOŚLĄSKIE Pracownik zaplecza sportowego 2021-11-17 Zobacz
43 Nabór na stanowisko wychowawca DOLNOŚLĄSKIE wychowawca 2021-11-20 Zobacz
44 Nabór nr 2 - Referent DOLNOŚLĄSKIE Referent 2021-02-04 Zobacz
45 Nabór nr 5 - Kierownik Klubu Senior+ DOLNOŚLĄSKIE Kierownik 2021-05-28 Zobacz
46 Starszy referent ds. księgowości DOLNOŚLĄSKIE Starszy referent ds. księgowości 2021-09-27 Zobacz
47 Nabór na stanowisko pomoc kuchenna DOLNOŚLĄSKIE pomoc kuchenna 2020-02-17 Zobacz
48 Ogłoszenie nr 84919 / 25.09.2021 Archiwista Do spraw: ds. nadzoru i kształtow... DOLNOŚLĄSKIE Archiwista 2021-10-11 Zobacz
49 Konkurs na stanowisko głównego księgowego 16.11.2021 DOLNOŚLĄSKIE głowny księgowy 2021-11-25 Zobacz
50 Nabór nr 11 -Kierownik Gminnego Klubu Senior+ DOLNOŚLĄSKIE Kierownik Gminnego Klubu Senior + 2021-10-08 Zobacz
51 Nabór na stanowisko wychowawca DOLNOŚLĄSKIE wychowawca 2020-01-23 Zobacz
52 Nabór do służby w KP PSP w Kłodzku DOLNOŚLĄSKIE Stażysta 2021-10-13 Zobacz
53 NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTA/REFERENT DS. KSIĘGOWO-KADROWYCH DOLNOŚLĄSKIE SPECJALISTA/REFERENT DS. KSIĘGOWO-KADROWYCH 2020-02-24 Zobacz
54 Starszy inspektor DOLNOŚLĄSKIE Starszy Inspektor 2021-08-23 Zobacz
55 Specjalista ds. zamówień publicznych DOLNOŚLĄSKIE Specjalista ds. zamówień publicznych 2021-11-12 Zobacz
56 KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ DOLNOŚLĄSKIE Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 2021-11-29 Zobacz
57 Nabór nr 14 - Kierownik Gminnego Klubu Senior+ DOLNOŚLĄSKIE Kierownik 2021-12-03 Zobacz
58 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy Informatyk RI DOLNOŚLĄSKIE Starszy Informatyk 2021-11-29 Zobacz
59 Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko specjalisty DOLNOŚLĄSKIE Specjalista 2021-09-30 Zobacz
60 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY DOLNOŚLĄSKIE Specjalista ds. finansowo-księgowych 2021-01-21 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się