Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
161 Nabór na stanowisko wychowawcy KUJAWSKO-POMORSKIE Wychowawca 2020-12-31 Zobacz
162 Nabór na stanowisko Dyrektora KUJAWSKO-POMORSKIE Dyrektor CPDIPR 2020-09-07 Zobacz
163 inspektor weterynaryjny KUJAWSKO-POMORSKIE inspektor weterynaryjny 2019-03-29 Zobacz
164 nabór na stanowisko Kierownik Działu Organizacyjnego KUJAWSKO-POMORSKIE Kierownik Działu Organizacyjnego 2021-09-28 Zobacz
165 inspektor weterynaryjny KUJAWSKO-POMORSKIE inspektor weterynaryjny do spraw: zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 2018-10-25 Zobacz
166 Nabór na stanowisko - kucharz KUJAWSKO-POMORSKIE Kucharz 2020-12-31 Zobacz
167 KONKURS NA STANOWISKO - RADCA PRAWNY KUJAWSKO-POMORSKIE Radca prawny 2021-02-09 Zobacz
168 Nabór na stanowisko - Administrator KUJAWSKO-POMORSKIE Administrator 2021-11-12 Zobacz
169 Nabór na stanowisko opiekuna dziecięcego KUJAWSKO-POMORSKIE Opiekun dziecięcy 2020-12-31 Zobacz
170 inspektor weterynaryjny KUJAWSKO-POMORSKIE inspektor weterynaryjny do spraw: do spraw: bezpieczeństwa żywności 2018-10-25 Zobacz
171 Inspektor weterynaryjny KUJAWSKO-POMORSKIE inspektor weterynaryjny do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego 2016-04-22 Zobacz
172 wynik przeprowadzonego naboru nr ogłoszenia 84953 KUJAWSKO-POMORSKIE Inspektor ds. budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu 2021-09-27 Zobacz
173 Oferta pracy na stanowisko Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiatowym Inspekt... KUJAWSKO-POMORSKIE Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu 2021-11-24 Zobacz
174 wyniki naboru Nr ogłoszenia: 84955 z 27.09.2021 KUJAWSKO-POMORSKIE Referent ds. budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu 2021-09-27 Zobacz
175 nabór na stanowisko Starszy Inspektor do spraw BHP KUJAWSKO-POMORSKIE Starszy Inspektor do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 2021-09-29 Zobacz
176 Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru nr 1/2021 KUJAWSKO-POMORSKIE podinspektor ds. księgowości jednostek budżetowych 2021-11-02 Zobacz
177 Lekarz weterynarii niebędący pracownikiem Inspekcji Weterynaryjnej KUJAWSKO-POMORSKIE informacje w załączniku 2018-06-25 Zobacz
178 nabór do pracy na wolne urzędnicze stanowisko pracy - podinspektor ds. księgo... KUJAWSKO-POMORSKIE podinspektor ds. księgowości ds. księgowości jednostek budżetowych 2021-10-19 Zobacz
179 inspektor weterynaryjny KUJAWSKO-POMORSKIE inspektor weterynaryjny do spraw: zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 2019-09-23 Zobacz
180 nabór na stanowisko Kierownik Działu Poradnictwa Specjalistycznego KUJAWSKO-POMORSKIE Kierownik Działu Poradnictwa Specjalistycznego 2021-09-28 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się