Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
41 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne. POMORSKIE Refernt ds. świadczeń pomocy społecznej 2018-02-16 Zobacz
42 Informacja o wynikach naboru. POMORSKIE Referent ds. świadczeń pomocy społecznej 2018-02-16 Zobacz
43 Nabór na wolne stanowisko "Pracownik socjalny" PODKARPACKIE Pracownik socjalny 2018-02-26 Zobacz
44 Nabór 3/2018 na wolne stanowisko urzędnicze LUBELSKIE Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych 2018-03-07 Zobacz
45 Nabór 4/2018 na wolne stanowisko urzędnicze LUBELSKIE Referent w Dziale Świadczeń Wychowawczych 2018-03-07 Zobacz
46 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy POMORSKIE Główny Księgowy 2018-03-09 Zobacz
47 inspektor weterynaryjny KUJAWSKO-POMORSKIE inspektor weterynaryjny 2018-03-15 Zobacz
48 Nabór 5/2018 na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk w Dziale Organizacji... LUBELSKIE Informatyk 2018-04-11 Zobacz
49 Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(2/2018) z dnia 5 kwietnia 2018r. POMORSKIE Inspektor koordynator 2018-04-19 Zobacz
50 Nabór 6/2018 na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk w Dziale Organizacji... LUBELSKIE Informatyk 2018-04-30 Zobacz
51 Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości i sprawozdawczości ... MAZOWIECKIE Pracownik ds. księgowości i sprawozdawczości budżetowej 2018-04-30 Zobacz
52 Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli i audytu w Wydziale Au... MAZOWIECKIE Pracownik ds. kontroli i audytu 2018-05-30 Zobacz
53 UNIEWAŻNIONY - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. budowy dr... WARMIŃSKO-MAZURSKIE Specjalista ds. budowy dróg i mostów 2018-06-11 Zobacz
54 inspektor weterynaryjny KUJAWSKO-POMORSKIE inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności 2018-06-15 Zobacz
55 inspektor weterynaryjny KUJAWSKO-POMORSKIE inspektor weterynaryjny 2018-06-15 Zobacz
56 Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(3/2018) z dnia 6 czerwca 2018r. POMORSKIE Starszy Referent 2018-06-21 Zobacz
57 Lekarz weterynarii niebędący pracownikiem Inspekcji Weterynaryjnej KUJAWSKO-POMORSKIE informacje w załączniku 2018-06-25 Zobacz
58 ROZSTRZYGNIĘTY - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budowy dróg i mostów WARMIŃSKO-MAZURSKIE Urzędnik ds. budowy dróg i mostów 2018-06-26 Zobacz
59 Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze ds. prowadzenia ewidencji gruntów i... MAZOWIECKIE pracownik ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków 2018-08-30 Zobacz
60 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne POMORSKIE Referent ds. świadczeń wychowawczych 2018-09-14 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się