Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

  Województwo Stanowisko Termin składania  
161 Ogłoszenie o naborze nr 53197 z dnia 29.08.2019 r. POMORSKIE Inspektor Weterynaryjny 2019-09-13 Zobacz
162 Ogłoszenie o naborze nr 53198 z dnia 29.08.2019 r. POMORSKIE Inspektor Weterynaryjny 2019-09-13 Zobacz
163 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 11 września 2019 roku MAZOWIECKIE Pracownik ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Promocji i Komunikacji Społecznej 2019-09-23 Zobacz
164 inspektor weterynaryjny KUJAWSKO-POMORSKIE inspektor weterynaryjny do spraw: zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 2019-09-23 Zobacz
165 Oferta pracy - Oddział I gromadzenia, przechowywania, ewidencji i opracowania... LUBELSKIE młodszy archiwista 2019-10-04 Zobacz
166 Nabór na wolne stanowisko Inspektor ds. płac. MAZOWIECKIE Inspektor ds. płac 2019-10-07 Zobacz
167 Oferta pracy - Oddział III nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym - zas... LUBELSKIE młodszy archiwista 2019-10-11 Zobacz
168 Nabór na wolne stanowisko Inspektor ds. płac (2) MAZOWIECKIE Inspektor ds. płac 2019-10-11 Zobacz
169 MK/9/2019 MAZOWIECKIE Magistrant 2019-10-15 Zobacz
170 MK/10/2019 MAZOWIECKIE Doktorant 2019-10-15 Zobacz
171 Wyniki naboru - Oddział I gromadzenia, przechowywania, ewidencji i opracowani... LUBELSKIE młodszy archiwista 2019-10-17 Zobacz
172 Wyniki naboru test - Oddział III nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym LUBELSKIE młodszy archiwista 2019-10-18 Zobacz
173 Wyniki naboru - Oddział III nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym LUBELSKIE młodszy archiwista 2019-10-31 Zobacz
174 Nabór ciągły dla lekarzy medycyny o określonych specjalizacjach ŚWIĘTOKRZYSKIE Lekarz medycyny 2019-11-01 Zobacz
175 Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(19/2019) z dnia 8 listopada 2019 r. POMORSKIE Księgowy 2019-11-08 Zobacz
176 Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(18/2019) z dnia 7 listopada 2019 r. POMORSKIE Starszy Referent 2019-11-21 Zobacz
177 Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracji architektoniczno-... MAZOWIECKIE Pracownik ds. administracji architektoniczno-budowlanej 2019-11-25 Zobacz
178 Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Inspektor KO LUBELSKIE inspektor ds. kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w Wydziale Kontroli 2019-11-28 Zobacz
179 Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Inspektor BP LUBELSKIE inspektor ds. kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w Oddziale Biała Podlaska 2019-11-28 Zobacz
180 ROZSTRZYGNIĘTY - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracji WARMIŃSKO-MAZURSKIE urzędnicze ds. administracji 2019-11-29 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się