Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

  Województwo Stanowisko Termin składania  
161 inspektor weterynaryjny KUJAWSKO-POMORSKIE inspektor weterynaryjny 2018-06-15 Zobacz
162 inspektor weterynaryjny KUJAWSKO-POMORSKIE inspektor weterynaryjny 2019-03-29 Zobacz
163 inspektor weterynaryjny KUJAWSKO-POMORSKIE inspektor weterynaryjny do spraw: zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 2018-10-25 Zobacz
164 inspektor weterynaryjny KUJAWSKO-POMORSKIE inspektor weterynaryjny do spraw: do spraw: bezpieczeństwa żywności 2018-10-25 Zobacz
165 inspektor weterynaryjny KUJAWSKO-POMORSKIE inspektor weterynaryjny do spraw: zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 2019-09-23 Zobacz
166 inspektor weterynaryjny KUJAWSKO-POMORSKIE inspektor weterynaryjny 2019-05-17 Zobacz
167 inspektor weterynaryjny KUJAWSKO-POMORSKIE inspektor weterynaryjny 2019-03-29 Zobacz
168 Inspektor weterynaryjny KUJAWSKO-POMORSKIE inspektor weterynaryjny do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego 2016-04-22 Zobacz
169 Inspektor weterynaryjny KUJAWSKO-POMORSKIE inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności 2018-09-14 Zobacz
170 inspektor weterynaryjny / starszy inspektor weterynaryjny KUJAWSKO-POMORSKIE inspektor lub starszy inspektor 2021-12-17 Zobacz
171 Inspektor w Referacie Usług Wspólnych DOLNOŚLĄSKIE Inspektor w Referacie Usług Wspólnych 2021-09-17 Zobacz
172 INSPEKTOR WYDZIAŁ WDRAŻANIA PO WER Oferta nr DK/1110/16/10/2021 DOLNOŚLĄSKIE Inspektor 2021-11-09 Zobacz
173 Instruktor sportu/piłki nożnej DOLNOŚLĄSKIE Instruktor sportu/piłki nożnej 2021-09-16 Zobacz
174 Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na sta... MAZOWIECKIE postdoc 2021-10-17 Zobacz
175 Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na sta... MAZOWIECKIE pracownik naukowy – asystent w projekcie 2021-10-28 Zobacz
176 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie ogłasza rekrut... MAŁOPOLSKIE asystent prawny 2021-12-14 Zobacz
177 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko adi... MAZOWIECKIE Adiunkt 2021-12-02 Zobacz
178 Inżynier-Architekt IT MAZOWIECKIE Inżynier-Architekt IT 2021-12-18 Zobacz
179 JK/05/2020 MAZOWIECKIE Adiunkt 2020-08-31 Zobacz
180 JK/07/2020 MAZOWIECKIE Doktorant stypendysta 2020-08-24 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się